Reysaş GYO 2014 olağan genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Reysaş GYO 2014 olağan genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yaptı. Reysaş GYO 2014 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu yayınladı.


Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2014 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu yayınladı. 


Açıklama:

şirket genel merkezinin bulunduğu Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok.No:8 Sancaktepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

-2014 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

-2014 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyeleri'nin ibra edilmelerine,

-3 yıl süre için Yönetim Kurulu'na Sn.Durmuş Döven'in, Sn.Egemen Döven'in, Sn.Ekrem Burcu'nun, Sn.Ali Ergin Şahin'in, Bağımsız Üye olarak Sn.Cem Akgün ve Sn.Erem Ersoy'un seçilmelerine,

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.ve 17.madde tadillerinin onaylanmasına,

-Şirketin yasal kayıtlara ve SPK'ya göre hazırlanan 2014 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 6.000.001 TL'nin sermaye artırımında kullanılmasına ve ortaklara bedelsiz pay verilmesine,

-2015 hesap ve işlemlerinin denetimi için Kavram Bağımsız Denetim YM A.Ş.'nin kabul edilmesine,

-Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Hisse Geri Alım Programı'nın onaylanmasına ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

-Şirketin Kar Dağıtım, Ücretlendirme ile Bağış ve Yardım Politikalarının onaylanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakları'nın belirlenmesine,

-Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.


Dosya için tıklayın