Risk analizi yenileme süresi!

Risk analizi yenileme süresi! Risk analizi yenileme süresi!

Risk analizi, işyerleri ve kapıcı çalıştıran apartmanlarda mevcut olan ya da olması muhtemel tehlikeleri en aza indirgemek için yapılıyor. Peki risk analizi ne zaman yenilenmeli? İşte risk analizi yenileme süresi...

Risk analizi yenileme süresi!

Risk değerlendirmesi olarak da bilinen risk analizi, işyerleri ve kapıcı çalıştıran apartmanlarda mevcut olan ya da olması muhtemel tehlikelerin belirlenerek, bu tehlikelere karşı önlem alınması için yapılan çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor.


Yapılan risk analizi ile işyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirgenmesi hedefleniyor. Risk analizinde rehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak gerekli bilgiler toplanıyor.


Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınıyor. 


Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulunduruluyor.


Risk analizini bir kere yapmak yeterli olmuyor. Zamanı gelince; risk değerlendirmesinin yenilemesi gerekiyor. Peki risk değerlendirmesi ne zaman yenilenir? Risk analizi yenileme süresi ne zamandır?


Risk analizinin yenilenmesi ile ilgili hükümler, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde 12. maddede yer alıyor. 


Buna göre; Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenileniyor.


Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

(1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.


(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.


a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.


b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.


c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.


ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.


d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.


e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.


f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.Apartmanlarda risk değerlendirme form örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com