Riskli yapı kiracı hakları tüm detaylarıyla!

Riskli yapı kiracı hakları tüm detaylarıyla!

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli olarak onaylanan ve yıkılması kararı alınan binalarda yaşayan kiracılarında hakları bulunuyor. İşte riskli yapı kiracı hakları tüm detaylarıyla...


Riskli yapı kiracı hakları tüm detaylarıyla!
Kentsel dönüşümde, mülk sahiplerinin talebi üzerine binalar için riskli yapı tespiti yapılıyor. Riskli olduğu incelenen binalar için yıkım kararı verilebiliyor. Yıkım kararı alınan evlerde mülk sahipleri gibi kiracıların da hakları bulunuyor. İşte riskli yapı kiracı hakları tüm detaylarıyla...

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli olarak onaylanan ve yıkılması kararı alınan binalara, yasada tespit edilen süre içinde binaları tahliye etmeyen kiracıları, malik Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri’ne haber veriliyor. Kiracının bunlara rağmen tahliyeye itirazı devam ettiği şartında, tahliye kolluk güçlerince gerçekleştiriliyor.

Riskli yapı kiracı hakları tüm detaylarıyla

Riskli binaların tespit edilmesi, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve halin durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapıyor. 6306 sayılı yasa henüz yasal anlamda uygulamalara çok fazla tanık olunmasa da kiracı; yararlı masrafların tazmini için yargı yoluna başvuruda bulunabiliyor.

Kentsel dönüşüm uygulamalarında kiracıların da kira yardımından yararlanabiliyor. Kira yardımı yapılırken taşınma masrafları düşünülerek ilk 5 ayı peşin verilebilir. Kira yardımları aylık 600 TL'yi aşamaz ve en fazla 18 ay süreyle verilebiliyor.

Kiracıya, yeni inşa edilecek binada tekrar aynı daireyi kiralama gibi bir teminat verilmemektedir. Ancak gayrimenkul sahibi ve müteahhit arasındaki daire paylaşımı yapılır.

Bu paylaşım sonrasında satılmak üzere boş kalan daireleri öncelikli olarak satın alma hakkı kiracıya verilir.

Kira yardımı için ibraz etmesi gereken belgeler nelerdir?

Kentsel dönüşümde kira yardımı almak isteyen konut kiracılarından istenen belgeler şunlardır:

- Kira yardımı başvurusu yapılacak kurumdan temin edilecek başvuru belgesi

- Kiracının nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

- Riskli yapı belirtme yazısının fotokopisi

- Kiracının riskli konutta oturduğunu gösteren belge (Nüfus Müdürlüklerinden alınan ıslak imzalı adrese dayalı nüfus kayıt örneği ya da son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı ibraz edilebilir. İbraz edilecek faturanın, kiracının adına gelmiş ve üzerinde açık adres belirtilmiş olması gerekmektedir.)

- Adrese dayalı nüfus kayıt örneği

- Kiracının hesap cüzdanı fotokopisi (Hesabın Ziraat Bankası ve Halkbankası öncelikli olmak üzere herhangi bir kamu bankasında açılmış olması, IBAN ve hesap numarası bilgilerinin hesap cüzdanında görünmesi gerekmektedir.)

Bina risk tespit kılavuzu 10 soruda tüm detaylarıyla!

Riskli Yapı Bina Kartı 5 soruda tüm detaylarıyla!