25 / 06 / 2022

Riskli yapı tespit başvurusu için gerekli belgeler neler?

Riskli yapı tespit başvurusu için gerekli belgeler neler?

6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesine göre riskli yapı tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlara başvuru yapılması gerekiyor. Peki, Riskli yapı tespit başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?Depreme karşı dayanıklılığı ve içinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapıların tespitine yönelik işlemlerin nasıl olduğu merak ediliyor. Riskli yapılarla ilgili süreç, tespit başvurusu, risk tespiti, riskli yapıların yıktırılması ve yıkım sonrası uygulama olmak üzere, 4 ana aşamadan meydana geliyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, riskli alan ile yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapıların her şeyden önce malikleri tarafından tespit ettirilmesi gerekiyor.

Riskli yapı tespit başvurusu için gerekli belgeler neler?

Riskli Yapı tespiti için başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.  

Binanın risk tespitini yaptırmak için maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur. Risk tespiti için maliklerden birinin başvurması yeterli oluyor.