24 / 05 / 2022

Riva Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!


Riva Yatırım İnşaat Anonim Şirketi Üsküdar'da Fikret Öztürk, Ufuk Öztürk ve Filiz Öztürk ortaklığında kuruldu.
Riva Yatırım İnşaat Anonim Şirketi Üsküdar'da Fikret Öztürk, Ufuk Öztürk ve Filiz Öztürk ortaklığında kuruldu.

Riva Yatırım İnşaat Anonim Şirketi konusu:
1-Kendi hesabına arazi ve arsalar almak, parsellemek, tevhit etmek, bölüp satmak, imar planı yapmak, yaptırmak, mevcut harita ve projeleri iktisap etmek, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı inşaat yapmak 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, satmak ve kiraya vermek. 3-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon...ve şirketin ana sözleşmesinde yer alan diğer işler.

Adres: Kısıklı Mh.Alemdağ Cd.Masaldan İş Merkezi D Blok No:60d/3 Üsküdar