Rize Merkez'de 2.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Rize Merkez'de 2.8 milyon TL'ye satılık arsa! Rize Merkez'de 2.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Rize Merkez'de bulunan 1.889,44 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Rize Satış Memurluğu tarafından 22 Haziran 2015 günü saat 14:20 ile 14:30 arası ihale ediliyor.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Rize Merkez'de bulunan 1.889,44 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Rize Satış Memurluğu tarafından 2 milyon 834 bin 160 TL'ye satışa çıkarılıyor.


Kıymeti: 2.834.160,00 TL


Rize Merkez Carsı mahallesinde kain 26 ada 14 savılı parsel:

Tapuda cinsi bahçeli kargir ev alanı ise 1.889,44 m2 olarak kayıtlıdır. Ancak halihazır durumda üzerindeki ev yıkılmış ve enkazıda kaldırılmıştır. Parsel şehir merkezine ortalama 600 metre mesafede ve mahalle yoluna cephelidir. Dosyadaki mevcut imar durumuna göre imar planı dahilinde arsa vasfında .kadastro parselidir.Kuzey cephesinden trafiğe açılmamış olan 7.00 metre genişliğinde imar yolu geçmekte olup imar yollarına kalan kısım( 341,14 m2'lik ) dışındaki imar adası ayrık nizam nizam 7 kat yapılaşmaya elverişlidir. Ayrıca parselin zeminden ortalama 20-25 metre yükseklikten yüksek gerilim hattı geçmektedir.Taşınmazın çevresinde sağlık ocağı,çok sayıda blok apartmanlar mevcut olup, zemin az eğimli bina inşaatı için oldukça elverişlidir. Bu özellikleri ile değeri 2.834.160,00 TL.Olarak tespitle bu muhammen bedelle açık artırmaya çıkarılacaktır.


SATIŞ ŞARTLARI:

Parselin 1. Satış günü 22.06.2015 günü saat 14.20 -14.30 arası Parselin 2. Satış günü 22.07.2015 günü saat 14.20 -14.30 arası Satış Yeri: Rize Sulh Hukuk Mah. Duruşma salonunda yapılacaktır.


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvaD.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Tebliğ edilemeyen hissedarlara gazete ilanı tebliğ yerine geçecektir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/22 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15.04.2015

pus