Ruhsatı iptal edilen ve devredilen sağlık kuruluşları meclis gündeminde!

Ruhsatı iptal edilen ve devredilen sağlık kuruluşları meclis gündeminde! Ruhsatı iptal edilen ve devredilen sağlık kuruluşları meclis gündeminde!

Ruhsatı iptal edilen sağlık kuruluşlarına ve mevzuat değişikliği sonrası bunların devri meclis gündemine taşındı. MHP'li Erbaş, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ruhsatı iptal edilen sağlık kuruluşlarına ve mevzuat değişikliği sonrası bunların devrine ilişkin soru önergesi hazırladı. Erbaş, sorusunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

MHP'li Erbaş, ''Muğla Marmaris 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 25.11.20111 tarihli kararında özel hastane ruhsatlarının hukuken maddi değeri bulunmadığı yönünde kararına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın özel hastane ruhsatlarının piyasa değeri bulunduğu yönündeki görüşü nedeniyle icra dairelerinin haciz ve tedbir şerhleri ruhsatnameler üzerine işlenmiştir'' diye konuştu.

Erbaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''21.03.2014 tarihli yönetmelik değişikliği ile faal olmayan kuruluşların ruhsatnamelerinin devri, Türk Ticaret Kanunu'nda engel bulunmamasına rağmen icra yolu ile de olsa satışları engellenmiştir. Ancak 21.05.2019 tarihli yönetmelik değişikliği ile askıda olan faal olmayan kuruluşların kuruluşların devrine izin verilmiştir'' dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın soruları:
1- Söz konuşa ara dönemde kaç özel hastane ve tıp merkezinin ruhsatı iptal edilmiştir?
2- Ruhsatnamesi iptal edilmiş bu kuruluşlar yönetmelik değişikliği engel teşkil etmeseydi devredilebilir miydi?
3- Bu kuruluşların ruhsatnameleri iptal edilerek ekonomiden ne kadar bir varlık yok edilmiştir?
4- Bu iptal edilen ruhsatlar üzerinden kaç adet haciz ve itiyadı tedbir kararı vardır? Bunların toplam maddi değeri nedir?