14 / 08 / 2022

Ruhsatsız inşaat şikayeti nasıl yapılır?

Ruhsatsız inşaat şikayeti nasıl yapılır?

İmar Kanunu gereğince, yapı inşaatlarına başlanmadan önce belediyeden veya valilikten yapı ruhsatı alınması gerekiyor. Peki ruhsatsız inşaatlar hakkında ne yapılır? Ruhsatsız inşaat şikayeti nasıl yapılır?Ruhsatsız inşaat şikayeti nasıl yapılır?

Yapı ruhsatı; Belediye sınırları içinde  kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye  İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile, yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgeye deniyor.


İmar Kanununa istinaden hazırlanan belge ve projeler ile müracaat yapılır.İlgili ruhsat memuru tarafından belgeler doğrultusunda hazırlanan projelerin kanun ve yönetmeliklere uygunluğu incelenir.


Eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde ruhsat verilir.Eksik ve yanlış bulunması durumunda müracaat tarihi itibari ile 15 gün içinde eksik ve yanlışları bildirilir.Eksik ve yanlışlar bildirildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde ruhsatı verilir.


İmar Kanunu gereğince, yapı ruhsatı alınmadan bir yapının inşaat çalışmalarına başlanamıyor. Yapı inşaatı için yapının mimari projesinin onay alması gerekiyor. Onay alınmadan veya verilmemesine rağmen başlanan yapılar hakkında cezai işlem uygulanıyor.


Peki, bu şekilde ruhsat alınmadan kaçak bir şekilde yapının inşaat çalışmalarına başlanıldığını farz edelim. Bu durumda ruhsatsız inşaat şikayeti nasıl yapılır? Ruhsatsız inşaat nereye şikayet edilir?


Ruhsatsız inşaat şikayeti, bağlı olunan belediyeye veya valiliğe yapılabiliyor. Bunun yanı sıra, konu ile ilgili olarak Başbakanlık BİMER üzerinden başvuru yapılabiliyor. 


Ayrıca BİMER'de başvuru yaparken kimliğim gizli kalsın kısmının işaretlenirse; ihbar yapanın kimliği açıklanmadan işlem başlatılır.İnşaat ruhsatı almadan bina yapılırsa yaptırımları nelerdir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com