16 / 08 / 2022

Kat karşılığı inşaat hesabı nasıl yapılır?

Kat karşılığı inşaat hesabı nasıl yapılır?

Müteahhit ile anlaşılarak yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri arsası üzerine inşaat yapmaya yeterli maddi gücü olmayanlar tarafından tercih ediliyor. Peki bu anlaşmalarda kat karşılığı inşaat hesabı nasıl yapılır?Kat karşılığı inşaat hesabı nasıl yapılır?

Müteahhit ile anlaşılarak yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri arsası üzerine inşaat yapmaya yeterli maddi gücü olmayanlar tarafından tercih ediliyor. 


Bu yöntem ile arsası karşılığında müteahhitle anlaşan mülk sahibi, hiçbir masraf altına girmeden ev ya da iş yeri sahibi oluyor. Arsa sahibi payına düşen gayrimenkulu satabildiği gibi kiraya vererek sürekli bir gelir elde edebiliyor.


Kat karşılığı inşaat hesaplama..

Kat karşılığı inşaat hesabı imar durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Çok satan bir bölgede ve yeri iyi ise arsa sahibinin payına düşen oran artıyor.


Buna karşın gelişime açık alanda üretim yapılıyor ise müteahhit risk aldığını düşündüğü için daire sayısı 100 birim üzerinden 25 ‘lere kadar düşebiliyor.


Gelir paylaşımlı üretim de planlanabilir, bu durum arsa sahibi için avantajlıdır. 


Dezavantajı ise mülkün satışından sonra paylaşımın yapılacak olmasıdır. Oysa kat karşılığında daireler bitirilince teslim edilmektedir.


Kat karşılığı oran..

Kat karşılığı oran genelde yüzde 50 – 50 olarak uygulanmak istenir ancak arsanın bulunduğu bölge ve konumuna göre yüzdeler farklılık gösterir .


Kat karşılığı sözleşmeleri imar değişikliği ve plan tadilatı da dahil olmak üzere daire adedi üzerinden değil yapılacak inşaatın yüzdesi üzerinden yapılmalıdır.


Örnek..

Kat Karşılığı Verilen arsanın değeri anlaşma şekline göre %40 ile anlaşıldığı sayılarak göz önüne alınırsa paylaşım ne şekilde olmalıdır ? 


A kişisinin 320 m2 hisse hakkına sahiptir.

B kişisinin 300 m2 hisse hakkına sahiptir.

C kişisinin 280 m2 hisse hakkına sahiptir.

D kişisinin 220 m2 hisse hakkına sahiptir.

E kişisinin 180 m2 hisse hakkına sahiptir.


1300 m2 Alana Sahip Bir Arsaya Bina yapıldığı zaman, %40 ' lık hisseye göre arsa sahiplerine düşen daire sayısı 8 dairedir. Şekildeki dairelerin belirlenmiş fiyat üzerinden toplam değeri 590.000 TL 'dir. Arsanın m2 ' sine verilen fiyat  453.846.153.846 TL'dir. 


Bu hesaba göre;

A kişisinin alması gerektiği hisse değeri 145.230.769 TL ' dir.

B kişisinin alması gerektiği hisse değeri 136.153.346 TL ' dir

C kişisinin alması gerektiği hisse değeri 127.076.880 TL ' dir.

D kişisinin alması gerektiği hisse değeri   99.846.120 TL ' dir.

E kişisinin alması gerektiği hisse değeri   81.692.280 TL ' dir


Toplam alınması gereken hisse değeri 590.000 TL ' dir...Kat karşılığı inşaat sözleşmesi!