Rumelihisarı-Aşiyan Füniküler Hattı imar planı değişikliği onaylandı!

Rumelihisarı-Aşiyan Füniküler Hattı imar planı değişikliği onaylandı!

Rumelihisarı-Aşiyan Füniküler Hattına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 17.12.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı kararı ile onaylandı.


Rumelihisarı-Aşiyan Füniküler Hattına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 17.12.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı kararı ile onaylandı.

İmar planı için tıklayın