Saf GYO 9 aylık sorumluluk beyanını yayınladı!

Saf GYO 9 aylık sorumluluk beyanını yayınladı! Saf GYO 9 aylık sorumluluk beyanını yayınladı!

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Saf GYO 9 aylık sorumluluk beyanını yayınladı.
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Saf GYO 9 aylık sorumluluk beyanını yayınladı.


Kap Açıklaması:

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 30.09.2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarıyla ilgili açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 30.09.2016 tarihli konsolide ve solo finansal tablolar ile bağımsız denetim raporunun  Yönetim Kurulumuz tarafından incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide ve solo finansal tabloların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

SAF GYO A.Ş.

Yönetim Kurulu