Şah Grup Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!

Şah Grup Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu! Şah Grup Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!

Şah Grup Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Atalay Demirbaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 18 Şubat'ta Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi'nde kuruldu.Şah Grup Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Atalay Demirbaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 18 Şubat'ta Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi'nde kuruldu. 

Şah Grup Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi iş konusu;1. Muhtelif gayrimenkul projelerinin pazarlama, satış, hakla ilişkiler politikalarını oluşturmak, bu konuları üstlenmek ve danışmanlık hizmetleri sunmak, 2. Her türlü gayrimenkulün alım, satım ve kiralanmasında, gayrimenkul sahip, geliştirici, yatırımcı, alıcı, kiracı ve ilgililerini bir araya getirmek, tanıtım, sunum ve aracılık hizmetleri vermek, 3. Yerli ve yabancı tüm resmi, yarı resmi, özel ve askeri kuruluşlar, hakiki ve hükmi şahıslara ait her türlü altyapı, bina, bölüm, tesis, yol, köprü ve sanat yapıları ile bunların tüm eklentileri ile ilgili her türlü inşaat, montaj, restorasyon, renovasyon, dekorasyon, peyzaj, proje geliştirme, onarım ve tadilat işlerinde danışmanlık yapmak, 4. Gayrimenkul geliştirme işleri ile ilgili her türlü proje çalışmaları yapmak, bunları yatırımcılara sunmak, 5. Projeler bazında ve bireysel ihtiyaçlar ve uygulamalar dahilinde, proje ve gayrimenkul finansmanı konusunda modeller oluşturmak, alternatif yöntemler sunmak; ipoteğe dayalı konut finansmanı konusunda hizmet vermek, 6. Her türlü gayrimenkulün alım, satım ve kiralanmasında gayrimenkul sahip, geliştirici, yatırımcı, alıcı, kiracı ve ilgililerini bir araya getirmek, tanıtım, sunum ve aracılık hizmetleri vermek, 7. Her türlü gayrimenkul ve tesislerin alım satım, değerleme, yönetim, danışmanlık ve işletimle ilgili diğer tüm danışmanlık ve faaliyetleri üstlenmek,   8. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 9. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 10.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 11.  Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 12. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 13. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 14. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi. 15. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. 16. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. 17. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 18. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı. 19. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak. 

 

Şah Grup Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi adres: Şenlikköy Mah Yeşilköy caddesi Oğurcular İş Merkezi 19/4 Bakırköy /İstanbul