Sakarya Büyükşehir'den 42.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Sakarya Büyükşehir'den 42.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya ili, Erenler ilçesinde yer alan arsayı 42 milyon 190 bin TL'ye icradan satıyor...


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sakarya ili, Erenler ilçesinde yer alan arsa 42 milyon 190 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 2 Kasım tarihinde saat 15:00'te yapılacak. 

Sakarya Büyükşehir

İlan metni:

TAŞINMAZ SATIŞI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre T2-Ticaret Alanında kalan Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 13454 parsel nolu 24108,57 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığı temin edilebilir.
               
MADDE–3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

Sakarya Büyükşehir

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İstenen Evraklar
Gerçek Kişiler:
Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)
Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)
İkametgâh Senedi (Aslı)
Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)
Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı)
İmzalı İhale Şartnamesi (Aslı)
İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)
Bankadan alınmış IBAN bilgisini gösterir belge (Aslı)
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)
 
Tüzel Kişiler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı)
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi/Meslek vb. Odası Faaliyet Belgesi (Aslı)
Ticaret sicil gazetesi (Aslı)
Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)
Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı)
Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı)
İmzalı İhale Şartnamesi (Asıl)
İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)
Bankadan alınmış IBAN bilgisini gösterir belge (Aslı)
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)
Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)

Sakarya Büyükşehir

MADDE – 6:TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ
 
Teklif zarfları 02.11.2021 Salı günü saat 11:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında elden teslim edilebilecektir.

Posta ile yapılacak başvurular, ihale dosyası üzerine “İhale Komisyonuna iletilmek üzere ibaresi yazılarak” ve ihale dosyası bir dilekçe ekine eklenerek iadeli taahhütlü gönderilecektir. Posta yolu ile yapılacak tekliflerin ihale saatine kadar Kurumumuz Kavaklar Caddesi No:7 Adapazarı/SAKARYA adresine ulaşması şarttır. İhale saatinden sonra idaremize ulaşacak teklifler, idaremiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

Önemli Not: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edilecek evrakların ihalenin yapıldığı yılda düzenlenmiş olması veya ilgili kurumlarınca ihalenin yapıldığı yılda tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.