Samsun Tekkeköy'de 3.7 milyon TL'ye üç katlı dükkan! İcradan!

Samsun Tekkeköy'de 3.7 milyon TL'ye üç katlı dükkan! İcradan!

Tekkeköy İcra Müdürlüğü, Samsun ili Tekkeköy ilçesi Asarağaç mahallesinde bulunan 3 katlı dükkanı 3 milyon 758 bin 392 TL'den satışa çıkardı. Satış, 08 Mayıs 2012 Salı günü 14:00-14:10 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle; 

 

TEKKEKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/977 TAL   Satışına karar verilen taşınmazın, evsafı önemli özellikleri ve kıymeti: Tekkeköy ilçesi Asarağaç mahallesi 195 ada 5 parsel sayılı 6719 m2 arsa üzerinde 3 katlı betonarme bina ve 2 katlı karkas betonarme bina, çevre duvarları, kantar binası, ve saha betonları bulunmaktadır. Taşınmaz Tekkeköy belediyesi imar planı içerisinde olup ticaret bölgesi 3 katilı yere isabet etmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan üç katlı dükkan üst katlar büro olarak kullanılmaktadır. Bina 100 m2 alan üzerinde kuruludur. 3. sınıf B grubu yapı cinsindedir. Taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı binanın tamamı idari bina olarak kullanılmaktadır. Bina 66 m2 üzerinde kuruludur. Bina 3. sınıf A grubu yapı içerisindedir. Kantar binası 2 katlı olup 16 m2 arsa üzerinde birer odalı olarak yapılmış olup 3. sınıf B grubu sınıfındadır. Saha betonu 6500,00m2 alana 0,20 m kalınlıkta dökülmüş eski olup yıpranma oranı % 40 dır. Taşınmazın arsa değeri ve üzerinde bulunan yukarıda belirtilen yapılar ile birlikte toplam muhammen bedeli 3.758,392,00TL dir   SATIŞ ŞARTLARI : 1- 1 satış günü 08.05.2012 Salı 14,00 ile 14.10 saatler arasında TEKKEKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artırma yoluyla yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 18.05.2012 Cuma günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaklardır, ikinci arttırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- ) Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde İ.İ.K'nun Mad.130 gereğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları, teslim masrafları, K.D.V.alıcıya aittir.Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile dellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3-) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal İİK'mad 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 4- ) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5- ) Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İ.İ.K.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 6- ) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için TEKKEKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- ) İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için İİK'nun Mad. 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 8- ) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/977 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21.03.2012 www.bik.gov.tr (Basın:20428)  İlan için tıklayın!