Sanayici emlak vergisi ödemeyecek!

Sanayici emlak vergisi ödemeyecek! Sanayici emlak vergisi ödemeyecek!

Üretim reformu paketi olarak adlandırılan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Üretim reformu paketi olarak adlandırılan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla sanayici, istihdam desteği alacak ve emlak vergisi ödemeyecek. Yasa şu düzenlemeleri öngörüyor:


Sanayi işletmelerine her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kaldırıldı.


İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacak. İşletmelerin bu alanlardaki binaları, emlak vergisinden istisna tutulacak.


Nevşehir'de Kapadokya Üniversitesi, Ankara'da Ostim Teknik Üniversitesi ile  Ankara  Güzel Sanatlar Üniversitesi kurulacak.


Yüzüncü Yıl Üniversitesinin adı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesinin adı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Ömer Halisdemir Üniversitesinin adı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin adı Altınbaş Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesinin adı Antalya Bilim Üniversitesi olacak.


Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacak.


KOSGEB hesaplarına yatırılan aidat tutarları yıllık safi gelir üzerinden alınacak.


OSB yer seçiminde nihai kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek.


OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması halinde bu araziler, yatırımların ve istihdamın teşvikine dair kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilecek. Diğer illerde ise harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle OSB'lere satılacak.


OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak. OSB'ler, katılımcılardan bağış alamayacak. OSB'lere faaliyetleri için gerekli olan projeler için kredi verilebilecek, kullanılan krediler için ise kredi faiz desteği sağlanabilecek.


ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KURULACAK


Özel endüstri bölgeleri kurulacak. Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan 150 bin metrekareden büyük alanlar ile üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan 200 bin metrekareden büyük alanlar, Bakanlar Kurulunca özel endüstri bölgesi ilan edilecek. Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığa başvurusu üzerine ön yer tahsisi yapılacak


Yeni Asır