2018'de kimler emlak vergisi ödemeyecek?

 2018'de kimler emlak vergisi ödemeyecek? 2018'de kimler emlak vergisi ödemeyecek?

Taşınmaz mal sahipleri tarafından ödenen emlak vergisinden bazı kişiler muaf tutuluyor. Ancak muafiyet için kişilerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Peki 2018'de kimler emlak vergisi ödemeyecek? İşte muaf olanlar...


Gayrimenkulleri olanların (ev, işyeri, arsa ve arazi) ödemek zorunda oldukları vergiye emlak vergisi adı veriliyor. Bu vergiyi taşınmazın kullanıcıları değil, taşınmaz sahipleri ödemekle mükellef oluyor.

 

Taşınmaz ilk alındığında emlak vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Taşınmaza sahip olunan sene içerisinde yıl sonuna kadar veriliyor. Örneğin 2017 yılı Ekim ayında bir ev aldıysanız 31 Aralık 2017 tarihine kadar emlak vergisi beyannamesini vermekle yükümlü oluyorsunuz. Vergi sorumluluğunuz ise 2018 yılında başlıyor.

 

Emlak vergisi birinci taksiti, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisi ödemeleri, taşınmaz malın bağlı olduğu ilçe belediyesine yapılıyor. 

 

Taşınmazın bir başla ilde olması halinde ise ödemeler tüm belediyelerden yapılabiliyor. Belediyenin e-belediye sistemini kullanıyor olması halinde vergi internet üzerinden de ödenebiliyor. Ayrıca, PTT ile emlak vergisi borcu ödemesi yapılabiliyor

 

1319 sayılı kanun gereğince emlak vergisinden bazı kişiler muaf tutuluyor. Peki 2018'de kimler emlak vergisi ödemeyecek?

 

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, 
Emekliler, 
Gaziler, 
Engelliler, 
Şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf olabiliyor. 

 

Muafiyet için bu kişilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması gerekiyor. Fakat yazlık olan ancak kışın da kullanılan ve sahip olunan tek ev olması nedeniyle muafiyet söz konusu olabiliyor.

 

Muafiyet işlemlerini halletmeniz için başvurmanız gereken adres de bağlı bulunduğunuz belediye oluyor.Başvuru için götürmeniz gereken belgeler, muafiyet hakkını sağlayan nedenlere göre değişkenlik göstereceği için hangi evrakların istendiğini önceden öğrenmenizde fayda bulunuyor. 

 

Ayrıca muaf olunduğu halde bilmeden ödenen emlak vergileri de geri alınabiliyor. Bunun için de belediyeye bir bildirimde bulunulması gerekiyor. 

 

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi 2018


T.C.

.............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

-Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.'yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.
    
-Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil,daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.      

..../..../20..


ADRES :  

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................                                                                                                    

MÜKELLEFİN :                                

Adı ve Soyadı  : 

...................................

İmzası   : 

...................................

..../..../.....


GAYRIMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No   : ........................................


Mahallesi     : ........................................


Cadde ve Sokağı          : ........................................


Kapı ve Daire No          : ........................................


Pafta    No     : ........................................


Ada      No   : ........................................


Parsel   No     : ........................................


  

EKLER : 

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.


2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden  alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belgeler. 


2018 yılında ödenecek gayrimenkul vergileri!
 


Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlakkulisi.com