28 / 05 / 2022

Şanlıurfa'da 10.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Şanlıurfa'da 10.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Şanlıurfa 3. İcra Dairesi, Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan arsayı ve üzerindeki fabrikayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 10 milyon 692 bin 630 TL olarak belirlendi.Şanlıurfa 3. İcra Dairesi, Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan arsayı ve üzerindeki fabrikayı 10 milyon 692 bin 630 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 30 Aralık 2020 günü gerçekleşecek.

T.C. ŞANLIURFA 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

1 Nolu Taşınmazın Özellikleri:
Satışa konu taşınmaz Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Koçören Mahallesi 110 ada 13 parselde kayıtlı 18.554,19 metrekare alanlı Arsa nitelikli taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Şanlıurfa İli Merkez Eyyübiye İlçesi Koçören Mahallesi, 1. Organize Sanayi Bölgesi, 103. Cadde üzerinde konumludur. Taşınmaz Sanayi Sitesi içerisinde yer almakta olup bölgede benzer nitelikte çok sayıda fabrika, imalathane, sanayi tesisi ile imarlı arsalar bulunmaktadır. Yakın çevresinde Şanlıurfa - Gaziantep Karayolu, 2. Organize Sanayi Bölgesi gibi yerler bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre "Arsa" vasıflı olup l8.554,19 metrekare alanlıdır. Halihazırda parsel üzerinde fabrika bulunmaktadır. Fabrika sahası üzerinde İdari Bina, İplik Fabrikası, Çırçır Fabrikası, Depo, Güvenlik Kulübesi, Sundurma ve İhata Duvarı yapıları bulunduğu görülmüştür. 

1-İDARİ BİNA - Betonarme Karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup zemin + 1 normal kat olmak üzere toplamda 2 kattan oluşmaktadır. Bina zemin katta yaklaşık 1000,00 metrekare, 1.normal katta 1000,00 metrekare olmak üzere toplamda 2000,00 metrekare kullanım alanına sahip olup idari personel odaları, çay ocağı, yemekhane, mutfak, wc bölümlerinden oluşmaktadır. Zeminler karo mozaik kaplama, duvarlar plastik boyalıdır.

2-İPLİK FABRİKASl - Prefabrik yapı tarzında inşa edilmiş olup tek kattan oluşmaktadır. Bina yaklaşık 4500,00 metrekare kullanım alanına sahip olup zeminler karo mozaik kaplama duvarlar boyalıdır. 

3-ÇIRÇIR FABRİKASI - Prefabrik yapı tarzında inşa edilmiş olup tek kattan oluşmaktadır. Bina yaklaşık 700,00 metrekare kullanım alanına sahip olup zeminler şap vaziyette duvarlar boyalıdır. 

4-DEPO BİNASI - Prefabrik yapı tarzında inşa edilmiş olup tek kattan oluşmaktadır. Bina çok sayıda depo bölümünden oluşmakta olup yaklaşık 8000,00 metrekare kullanım alanına sahip olup zeminler şap vaziyette duvarlar sıvasızdır. 

5-GÜVENLİK KULÜBESİ - Yığma yapı tarzında inşa edilmiş olup tek kattan oluşmaktadır. Bina yaklaşık 6.00 metrekare alanlı olup zeminler karo mozaik duvarlar plastik boyalıdır. 

6-SUNDURMA BİNASI - Çelik kontrüksiyon sistemde inşa edilmiştir. Yaklaşık 1600,00 metrekare kullanım alanına sahip olup zeminler beton vaziyettedir. 

7-İHATA DUVARI - Fabrika sahasının çevresi ihata duvarı ile çevrilidir. Söz konusu duvar yaklaşık 540,00 metrekare alanlıdır. 

8-SAHA BETONU - Fabrika sahasının yaklaşık 5948,00 metrekare alanlı kısmı saha betonu ile kaplıdır.

Genel toplam : 9.688.190 TL + 225.000,00 TL + 779.440,00 TL = 10.692.630,00 TL
Adresi :Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Koçören Mahallesi 1.Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde

Yüzölçümü : 18.554,19 metrekare 
Arsa Payı : Tam hisse
İmar Durumu : Taşınmaz Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır. Taşınmaz Belediyenin İmar planı dışında Organize Sanayin Bölgesi sahasındadır. Belediyenin hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Ancak taşınmazın bulunduğu bölgede OSB'nin alt yapı ve ulaşım hizmetleri mevcuttur.

Kıymeti : 10.692.630,00.TL
KDV Oranı : Taşınmaz satışı KDV Kanununun 17/4-r bendi gereğince KDV'den muaf, Taşınmaza bağlı eklenti niteliğindeki makine ve teçhizatların satışı ise genel oranda (yüzde 18) KDV
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi Olup, Diğer (Konusu: taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur. 27/11/2017 tarih ve 2017/2896 sayılı yazı ) Tarih: - Sayı:- (Başlama Tarih:11/12/2017, Bitiş Tarih:11.12.2017- Süre )-
1. Satış Günü : 30/12/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 26/01/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 204 İl Göç İdaresi Karşısı Glutensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat Konferans Salonu HALİLİYE / ŞANLIURFA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, iş bu satış ilanıtapudaki ilgililerin bilinen adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılamaması veyaadresleri bilinmeyenler içinİLANEN TEBLİĞ yerine kaim olacağı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/122 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.