Çukurova Balkon

Şanlıurfa'da icradan 2.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Şanlıurfa'da icradan 2.7 milyon TL'ye satılık arsa! Şanlıurfa'da icradan 2.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Akçakale İcra Dairesi tarafından Şanlurfa İli, Akçakale İlçesi'nde bulunan arsa 2 milyon 701 bin 691 TL bedelle, 16 Eylül günü açık artırma suretiyle ihale edilecek.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


T.C. AKÇAKALE İCRA DAİRESİ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri 


1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri 

Şanlıurfa İl, Akçakale İlçe, - Ada No, 10 Parsel No, BULUTLU MAH. (KÖYÜ) FİRCE MEVKİİ Mahalle/Mevkii, Taşınmazın 30.000,00 m2'sinin nar bahçesi, 70.750.00 m2'sinin tarla olduğu, taşınmazın toprak yapısı itibariyle killi-tınlı yapıya sahip olduğu. 1/3 eğimli, erozyon ve drenaj sorunu kısmen olan, organik maddece fazla zengin olmayan kahverengi toprak grubunda, derinliği az profilliler grubuna dahil olduğu, bitki ekolojisi ve flora yapıları itibariyle kuru ziraat iklimine sahip olduğu, nar bahçesi ağaçlarının ortalama 13 yaşında olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir, (ayrıntılı bilgi bilirkişi raporunda mevcuttur)


Adresi : Bulutlu Mah. (köyü) Kirce Mevkii

Yüzölçümü : 100.750,00 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Tarla

Kıymeti : 2.701.691,95 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 16/09/2015 günü 10:30- I0:40arası

2. Satış Günü : 16/10/2015 günü 10:30- 10:40 arası

Satış Yeri : Akçakale Adliyesi Ek Hizmet Binası Koridoru Akçakale/ŞANLIURFA


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içince' dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan, hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İtlas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/29 Esas sayılı başvurmaları ilan olunur.28/07/2015