Şanlıurfa'da icradan 5 milyon 935 TL'ye satılık iplik fabrikası!

Şanlıurfa'da icradan 5 milyon 935 TL'ye satılık iplik fabrikası! Şanlıurfa'da icradan 5 milyon 935 TL'ye satılık iplik fabrikası!

Şanlıurfa 2. İcra Müdürlüğü, Urfa Mrk. Büyükhan Köyü Kantarla Mevkii yağ sargın iplik fabrikası deposu ile arsasını satıyor. Toplam bedeli  5 milyon 935 TL olan iplik fabrikası ve arsanın ihalesi 19 Temmuz 2011 günü Şanlıurfa 2. İcra Müdürlüğü'de ihalesi

Şanlıurfa 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan;

T.C.
ŞANLIURFA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI
Örnek No 27

SAYI       2005/4219

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

TAPU KAYDI Ş.Urfa Mrk.Büyükhan Köyü Kantarla Mevkii 600 parsel, kargir yağ sargın iplik fabrikası deposu ile arsası HALİ HAZIR DURUMU Ekspertize konu taşınmazın tapu kaydı'Büyükhan Köyü, 600 parsel, 27.962,91 rm2 kargir yağ şavgin, iplik fabrikası deposu ile arsasıdır. Yapılan incelemede taşınmaz üzerinde yağ fabrikasına ait olan depolar, şavgin ünitesi, küspe depolan, çiğit deposu, yağ işletme bölümü, yağ rafineri bölümü ve idari bina bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde bulunan tüm yapıların değerinin 1,770,044,00.-TL arsanın değeri ise 3.635,178,30.-TL olmak üzere toplam değeri 5.406.222,30.-TL olarak kiymet taktir edilmiştir. Taşınmaz üzerinde ki arsa üzerinde : a) Çiğit deposu, yağ işletme bölümü ve yağ rafineri bölümü tek binadan oluşmaktadır. Yapı toplamı 6.842,98 m2 dir. b) Şavğın ünitesi tek binadan oluşmuş ve 978,40 m2 dir. c) Küspe deposu tek binadan oluşmuş ve 3.923,81 m2 dir, d) Yan yana olan depolar toplamı 6.399,56 m2 dir. Tüm binalar Detoname kolan ve kirişli karkas yapı, tüm duvarları briket ile örülmüş olan 7 metre yüksekliğinde olan dış cephesi ıvalı ve boyalı, iç cepheleri ve ara duvarları sıvasız ve boyasız, çatısı demir makas üzerine oluklu sac levhalardan Kapatılmıştır. Giriş kapıları ve pencereler demir imalattan yapılmıştır. Ayrıca taşınmaz üzerinde iki katlı betonarme karkas yapıdan oluşan idari bina bulunmaktadır. Yerler karo mozaik kaplamalı duvarları sıvalı ve boyalı, asma tavanlı, Amerikan kapılı, PVC pencerelidir. Bina iki kat 240 m2 dir. Birde fabrika alanında 2691 m2 ilk avlu. vardır. Taşınmaz üzerinde bulunan fabrikada bulunan elektrik ekiplan, panoların trafo üzerinde yapılan incelemede;

Trofa (Trans Tek Marka) 34.5 kV/0,4-0,231 KV2000 KVA özellikli 25.000,00.-TL, b) 3200 A Kesicili Ana Giriş Panosu ve Kompanzasyan Panosu Siemens marka malzemeli 10.000,00.-TL c) 5 adet 1250 A Kompakt Salterli Elektrik Dağıtım Panosu Siemens Marka Malzemeli 20.000,00.-TL d) Jeneratör (Stamford Tek Marka 1500 devir/dk Dizel Trifaz 380 kVA 25.000,00.-TL e) Lummus Marka Savvgın Makinesi için on adet VVestinghouse Modüler Metal Hücreli Kesici (Kompanzasyonlu) 40.000:00.-TL f) Savvgin Makinesi piyonatip Otomasyon panosu 10.000,00.-TL g) Elek Bölümü 9 adet makine kontrol panosu Siemens Marka malzemeli 27.000,00.-TL ğ) Linter bölümü 9 adet makine kontrol panosu Siemens Marka Malzemeli 18.000,00.-TL h) Genel Bağlantı Kablo Aydınlatma ve ekipman muhtelif panolar 20.000,00.-TL olmak üzere toplam 195.000,00.-TL değer biçilmiştir. Ayrıca taşınmaz üzerinde bulunan muhtelif makineler üzerinde yapılan incelemede; 18 adet Linter Makinesi ve tearuatı 72.000,00.-TL, 3 adet Dese Çalkar 27.000,00.-TL, 3 adet yağ presi 12.000,00.-TL, 7 adet rafine 28.000,00.-TL, 2 adet ham yağ pompası 2.000,00.-TL, 2 adet kırma makinesi 10.000,00.-TL, 1 adet buhar kazanı 280000 Kcal/h 30.000,00.-TL, 3 adet Linter Kliner 30.000,00.-TL, 1 adet bileme Makinesi 12.000,00,-TL, 3 adet Amerikan Pres Makinesi 12.000,00.-TL, 4 adet yağ depolama tankı 80.000,00.-TL, 2 adet sif kırıcı 2.400,00.-TL, bir adet komprasör 220 it 1,000,00.-TL, 2 adet küspe kirma makinesi 4.000,00.-TL, bir adet çuval paketleme makinesi 14.000,00.-TL, 4 adet hava eleği 28.000,00.-TL , bir adet seyyar taşıyıcı bant 4.000,00.-TL, 3 adet yağ dolum tankı 9.00,00,-TL, bir adet vals Mak, 30.000,00.-TL olmak üzere toplam 334.068,00.-TL kiymet taktir edilmiştir. Sonuç olarak taşınmaz-üzerinde bulunan'binalar, elektrik ekipmanları ve makinelerin toplam değeri 5.935.290,30.-TL olarak tespit edilmiştir.

MUHAMMEN BEDELİ      5.935.290,30        TL'dir. SAAT       :    14:00-14:10
SATIŞ ŞARTLARI

1-Satış 19/07/2011 günü 14:00-14:10 saatleri arasında S.URFA 2.İCRA MÜD. KORİDORU adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'nı ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış  şartı ile ihale oiunur.Böyle bir bedelle çıkmazsa ençok arttıranın taahhüdü baki kasnak kaydı şartıyla 29/07/2011 günü aynı yerde ve saatte ikinci artırmaya çıkanla çaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul ençok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda ençok artırana ihale edilecekte. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ile paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin parailedir, alıcı istediğinde on günü geç memek üzere mehil verilebilır.Tapu harcının 1/2'si, ihale miktarının 18% oranından hesaplanacak K.D.V., ihale damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler (emlak borcu), tapu harcının 1/2 si ve tellaliye harcı satış bedelinden Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılar diğer ilgililerın(*)bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiaları ve dayanağı belgeler ile orroeş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep oian tüm alıcılar ve kefil leri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca yasal faizinden müte selsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve yasal faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacaktır, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir,

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23/05/2011

(İCİK.126)

Oilgililer hakkı tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Şanlıurfa 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan


Münevver Danış/Emlakkulisi.com