Sarıyer Boğaziçi Konakları'nda 3.65 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Sarıyer Boğaziçi Konakları'nda 3.65 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

T.C İstanbul 10. İcra Dairesi İstanbul Sarıyer'de bulunan 1 adet dubleks mesken satılıyor. 1. ihalesi 28 Kasım 2016 günü yapılacak gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon 650 bin TL olarak belirlendi.


T.C İstanbul 10. İcra Dairesi İstanbul Sarıyer'de bulunan 1 adet dubleks mesken satılıyor. 1. ihalesi 28 Kasım 2016 günü yapılacak gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. 


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 

TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maden mh. 1651 ada I parsel, 3.430,86 m2 yüzölçümlü kat mülkiyeti tesisli kargir, havuzlu 2 dubleks bina ve 6 villa ile bahçesi nitelikli 104/1000 arsa paylı A-5 blok bodrum+zemin+l.kat 1 bağımsız bölüm numaralı "Dubleks mesken" vasıflı taşınmazın tamamıdır.


Mesken gezilip görülmüştür. Taşınmazın içerisinde bulunduğu Boğaziçi Konakları sitesinin girişi güvenliklidir. Site içerisindeki 2 dubleks bina ve 6 villadan bir tanesi olan taşınmazın yaklaşık 300,00 m2 kapalı kullanım alanı bulunduğu, bodrum katının kaba inşaat seviyesinde olup natamam vaziyette bulunduğu, bu katta salon, mutfak, hizmetli odası, çamaşır odası, banyo-wc mahallerinin olmasının öngörüldüğü, zemin katının tamamının 1.sınıf malzeme kullanılarak tamamlanmış olduğu; giriş holünün, mutfak ve banyo, wc mahallerinin seramik kaplı, salonun lamine parke kaplı olduğu, mermer kaplı merpenle ulaşılan 1.katta 1 tanesi özel banyolu, tamamı lamine parkeli 4 adet yatak odası ve seramik kaplı tüm vitrifîye elemanları tamam banyo olduğu, yine merpenle ulaşılan bir çatı arası bulunduğu, evin tamamında pvc doğrama elemanlarının ve ana girişinde çelik kapı bulunduğu, tamamlanmamış durumdaki bodaım katta yangın kapısının bulunduğu, mutfağında modüler ahşap mutfak dolaplarının ve kuvars tezgahının olduğu, ısıtma sisteminin kurulduğu görülmüştür. Taşınmazın özellikle I.katındaki yatak odalarından boğaz manzarası, zemin kat ve 1.katının sitenin ortak kullanımına uygun olarak yapılmış yüzme havuzu manzarası ve orman manzarasına sahip olduğu görülmüştür.


İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nn 15.12.2015 gün ve

4605087-4944 sayılı yazısında;

Sarıyer ilçesi Maden mh. 1651 ada 1 parsel sayılı yerin Boğaziçi Alanı Geri görünüm bölgesi, siluet dışı alanda kalmakta olduğu, 29.07.2003 tasdik tarihli I/1000 ölçekli Sarıyer, Boğaziçi Alanı Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında TAKS: 0.15, KAKS: 0.35, maksH: 6.50 m. Yapılanma şartlarında "Konut" lejantında kalmakta olduğu belirtilmektedir.T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2015/5724 ESAS

TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANIKıymeti : 3.650.000,00 TL

KDV Oranı :%I8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydmdaki gibidir.

1.SatışGünü : 28/11/2016 günü 13:10- 13:20arası

2. Satış Günü : 28/12/2016 günü 13:10- 13:20 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. 


Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artı miada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan

TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyalınlması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un ). maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir.


6- İİK.I27.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/5724 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/10/2016


(İİKm.126)_

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dc dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.