Sarıyer'de 46.9 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Sarıyer'de 46.9 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi'ndeki 3 gayrimenkulü satışa çıkardı. 7 Kasım Pazartesi günü ihalesi yapılacak taşınmazların toplam satış bedeli 46 milyon 922 bin TL olarak belirlendi.İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi'ndeki bina ve 2 arsayı satışa çıkardı. İhalesi 7 Kasım Pazartesi günü yapılacak taşınmazların toplam bedeli 46 milyon 922 bin TL olarak belirlendi.T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, Kireçburnu Caddesi Mevkii, 465 Ada, 7 parsel sayılı 706.00 metrekarelik ahşap ev vasıflı taşınmazın tamamı.


Taşınmaz, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, Hacı Ali Paşa Caddesinin devamı olan ara sokak üzerinde; satışa konu diğer 6 ve 8 nolu parsellerin arasında yer almaktadır. Taşınmazın ön cephesi Hacı Ali Paşa Caddesinin devamı olan ara sokağa cephelidir. Tapu kayıtlarında söz konusu parselde ahşap ev cins tashihi bulunmaktadır. Ancak ahşap ev halihazırda parselde yer almamakta olup, ahşap evin temel kalıntıları mevcuttur. Parsel, Boğaziçi kıyısına 30-35 metre uzaklıktadır. Taşınmazın etrafı galvaniz sac plaklar ile çevrilidir. Parsele bitişik 8 nolu parselin sınırında kısa boylu çam türü ağaçlar mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu parsel geometrik olarak dikdörtgene yakın konumda olup topografik olarak düz konumdadır.


İmar Durumu : Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, 79 pafta, 465 Ada, 6 parsel sayılı yer 22.07.1983 onaylı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında “Açık ve Yeşil Alan” da bir kısmı da “Yol Alanı” nda kalmaktadır. Söz konusu uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı karar eki Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 5.1. maddesine göre; “Gezi Alanları, Park, Çocuk Bahçesi, görsel nedenlerle ağaçlandırılarak korunacak alanlar ve manzara teraslarına ayrılan alanlardır. Bu kullanımlara ayrılan parsellerde korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir yapı yapılamaz.”


Kıymeti : 17.650.000,00 TL


KDV Oranı : Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 07/11/2016 günü 13:30 - 13:40 arası


2. Satış Günü : 07/12/2016 günü 13:30 - 13:40 arası


Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuSarıyer2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, Kireçburnu Caddesi Mevkii, 465 Ada, 8 parsel sayılı 640.09 metrekarelik arsa vasıflı taşınmazın tamamı.


Taşınmaz, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, Haydaer Aliyev Caddesi, No:13-15’de yer almaktadır. Taşınmazın ön cephesi Haydar Aliyev Caddesine cephelidir. Taşınmazın bir yan cephesi Hacı Ali Paşa Caddesinin devamı olan ara sokağa bakmakta olup, bir yan cephesi 4 nolu parsele ve arka cephesi de 7 nolu parsele bitişik durumdadır. Tapu kayıtlarında söz konusu arsa üzerindeki kargir evin Mehmet Askar’a ait olduğu bilgisi mevcuttur. Yerinde ise kargir evin yıkıldığı, yerine ise zeminkat+1 normal katlı natamam bir binanın inşa edildiği görülmüştür. Binanın zemin katının inşaat alanı takriben 91 metrekare, 1. Normal katı takriben 71 metrekare olup, toplam inşat alanı 162 metrekaredir. 1.normal katı 3 oda, hol, mutfak wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Binanın dış cephesi dekoratif taş döşemeli, çatısı mevcuttur. Binanın 1.normal katında dıştan demir doğrama merpen basamakları ile ulaşılmaktadır. Binanın pencereleri pvc doğramadır. Bina natamam olup, inşaat seviyesi yüzde 75 civarındadır. Söz konusu parsele bitişik 7 nolu parselin sınırında kısa boylu çam türü ağaçlar mevcuttur. Ayrıca parsel içindeki natamam binanın önünde büyük bir çınar ağacı ile Haydar aliyev Caddesine cephesi boyunca ağaçlar mevcuttur. Taşınmazın etrafı galvaniz sac plaklar ile çevrilidir. Parsel Boğaziçi Kıyısına 50-55 metre uzaklıktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel geometrik olarak dikdörtgene yakın konumda olup topografik olarak düz konumdadır.


İmar Durumu : Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, 79 pafta, 465 Ada, 6 parsel sayılı yer 22.07.1983 onaylı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında “Açık ve Yeşil Alan” da bir kısmı da “Yol Alanı” nda kalmaktadır. Söz konusu uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı karar eki Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 5.1. maddesine göre; “Gezi Alanları, Park, Çocuk Bahçesi, görsel nedenlerle ağaçlandırılarak korunacak alanlar ve manzara teraslarına ayrılan alanlardır. Bu kullanımlara ayrılan parsellerde korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir yapı yapılamaz.”Kıymeti : 16.000.000,00 TL


KDV Oranı : Yüzde 18Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 07/11/2016 günü 14:00 - 14:10 arası


2. Satış Günü : 07/12/2016 günü 14:00 - 14:10 arası


Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
Sarıyer3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, Kireçburnu Caddesi Mevkii, 465 Ada, 6 parsel sayılı 632.00 metrekarelik arsa vasıflı taşınmazın tamamı.


Taşınmaz, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, Mısır Cad. No:12’ de yer almaktadır. Taşınmazın ön cephesinde Mısır Caddesi ve Boğaziçi Sahili, bir yan cephesinde Hacı Ali Paşa Caddesinin devamı olan ara sokak, bir yan cephesinde 4 nolu bitişik parsel ile arka cephesinde 7 nolu bitişik parsel yer almaktadır. Parselin ön cephesi Boğaziçi’ne sıfır konumdadır. Boğaziçi sahili ile arasında Mısır Caddesi yer almaktadır. Taşınmazın etrafı galvaniz sac plaklar ile çevrilidir. Taşınmaz boş olup, otopark amaçlı kullanılmaktadır. Tapu kaydında görünen muvakkat inşaat, parsel üzerinde halihazır durumda bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel geometrik olarak kareye yakın konumda olup topografik olarak düz konumdadır.


İmar Durumu : Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, 79 pafta, 465 Ada, 6 parsel sayılı yer 22.07.1983 onaylı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında “Açık ve Yeşil Alan” da bir kısmı da “Yol Alanı” nda kalmaktadır. Söz konusu uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı karar eki Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 5.1. maddesine göre; “Gezi Alanları, Park, Çocuk Bahçesi, görsel nedenlerle ağaçlandırılarak korunacak alanlar ve manzara teraslarına ayrılan alanlardır. Bu kullanımlara ayrılan parsellerde korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir yapı yapılamaz.”


Kıymeti : 13.272.000,00 TL


KDV Oranı : Yüzde 18Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 07/11/2016 günü 14:30 - 14:40 arası


2. Satış Günü : 07/12/2016 günü 14:30 - 14:40 arası


Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
Sarıyer

Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/4279 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.