Satışa arz şerhi için müzekkere örneği!

Satışa arz şerhi için müzekkere örneği!İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre, taşınmazlar satış talebinden nihayet üç ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılıyor. İşte Satışa arz şerhi için müzekkere örneği...


Satışa arz şerhi için müzekkere örneği!

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre, taşınmazlar satış talebinden nihayet üç ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılıyor.


İcra dairesi taşınmazların bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda artırma şartlarını tesbit ediyor. Satışa arz şerhi için müzekkere örneği aşağıda bulunuyor.Satışa arz şerhi talebi..


T.C.

…………………………………

.....…... İcra Müdürlüğü


0000/000000E… …. BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE


ALACAKLI     : …


VEKİLİ       : Av. …


BORÇLU       : …


İPOTEK VEREN    : …


TAŞINMAZ BİLGİSİ   : …


Kayden ipotekli ve dosyamızdan İİK 150/C şerhi olan taşınmazın satışına geçildiğinden satışa arz şerhi verilerek bundan sonra gelecek haciz ve şerhlerin müdürlüğümüze bildirilmesine ve son takyidatın gönderilmesine karar verilmiştir.Karar gereğinin ifası ile yapılacak işlemden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur. 


........ İCRA MÜD.YRD.Gayrimenkul haciz talebi!