Gayrimenkul haciz talebi!

Gayrimenkul haciz talebi!Alacaklının haciz talebinde bulunması için öncelikle İcra Müdürlüğü'ne giderek, borçlu hakkında takip talebinde bulunması gerekiyor. Borçlunun, borcunu ödememesi durumunda mallarına haciz konulabiliyor. İşte gayrimenkul haciz talebi örneği...


Gayrimenkul haciz talebi!

Haciz talebinde bulunmak için öncelikle İcra Müdürlüğü'ne gidilerek, borçlu hakkında takip talebinde bulunmak gerekiyor. Yapılan bu talepten sonra İcra Müdürlüğü söz konusu takip talebini düzenleyerek, borçluya bildiriyor. 


Borçlu da bu ödeme emrini aldıktan sonra yükümlülüklerini yerine getirmez ise takip kesinleşir ve kesinleşen takip bakımından da alacaklının kendisi ya da vekili İcra Müdürlüğü'ne gidip talepte bulunmak suretiyle borçlunun menkul, gayrimenkullerinin haczedilmesini ister. 


Söz konusu gayrimenkul haciz talebi örneği aşağıda bulunuyor:GAYRİMENKUL HACİZ YAPILMA TALEBİ


T.C.

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO: 2014/……….. ESAS

Alacaklı       :

Vekili      :

Borçlu   :

Borç Miktarı    : ………………………….. (Masraf ve Faizler hariç)


Konu : Gayrimenkul üzerine haciz yapılması talebidir.


Alacaklı Vekili geldi, Borçlu adına kayıtlı gayrimenkuller varsa bunların kaydına haciz konulması için  TAKBİS ' ten sorgulanmasını ve tespit edilenlerin kayden haczini talep ederim, dedi. 


..…/ ……/ 2014


Alacaklı Vekili

Av. …………………………….
Borçlu Bilgileri  :


BORÇLU (AD VE SOYADI)  :                           

TC NUMARASI    :                

BABA ADI   :                           

ANA ADI   :                           

DOĞUM TARİHİ  :                             

DOĞUM YERİ   :   


İcradan gayrimenkul satışı nasıl yapılır?