Haciz talebi örneği 2015!

Haciz talebi örneği 2015!Alacaklılar, borcunu tahsil edemediği takdirde İcra Müdürlüğüne haciz işlemleri için müracaat edebiliyor. Peki, icra müdürlüğüne haciz talebi nasıl yapılır? İşte haciz talebi örneği 2015...


Haciz talebi örneği 2015!

Alacaklılar, borcunu tahsil edemediği takdirde İcra Müdürlüğüne haciz işlemleri için müracaat edebiliyor. Ancak haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. 


İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmıyor.


Peki, icra müdürlüğüne haciz talebi nasıl yapılır? İşte haciz talebi örneği 2015 aşağıda yer alıyor;


Haciz talebi örneği:


T.C.

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO: 2015/……….. ESAS

Alacaklı       :

Vekili      :

Borçlu   :

Borç Miktarı    : ………………………….. (Masraf ve Faizler hariç)


Konu : Gayrimenkul üzerine haciz yapılması talebidir.


Alacaklı Vekili geldi, Borçlu adına kayıtlı gayrimenkuller varsa bunların kaydına haciz konulması için  TAKBİS ' ten sorgulanmasını ve tespit edilenlerin kayden haczini talep ederim, dedi. 


..…/ ……/ 2015


Alacaklı Vekili

Av. …………………………….


Borçlu Bilgileri  :


BORÇLU (AD VE SOYADI)  :                           

TC NUMARASI    :                

BABA ADI   :                           

ANA ADI   :                           

DOĞUM TARİHİ  :                             

DOĞUM YERİ   :   7 soruda eve haciz!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com