Segaport Turizm Yatırımları İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Segaport Turizm Yatırımları İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Eyüpsultan’da 50 bin TL sermaye bedeli ile Abdulkadir Kart tarafından kuruldu.Segaport Turizm Yatırımları İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Eyüpsultan’da 50 bin TL sermaye bedeli ile Abdulkadir Kart tarafından kuruldu.

Segaport Turizm Yatırımları İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: İNŞAAT -Her türlü inşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Konut, işyeri, fabrika, sosyal alan ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. ENERJİ Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin müşterilere satış faaliyeti ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1. Elektrik enerjisi üretimi amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 3. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir: a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak, b) Kendi ihtiyaçları için, aracılık yapmamak kaydı ile yer, bina ve gayrimenkul haklarının kiralanması, Şirketin konusu ile ilgili her türlü taşıt, malların ve teçhizatın, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer malzemelerin alım ve satımını yapmak, c) Şirket işleri için iç ve dış mali piyasalardan kurum ve kuruluşlarla her türlü kredi temin ve hizmet anlaşmaları yapmak, her türlü tahvili çıkarmak, aracılık yapmamak koşulu ile hisse senedi alım ve satımı, gayrimenkuller de dahil olmak üzere bunlarla ilgili her türlü opsiyon, erken alım satım, taahhüt ve anlaşmaları yapmak, d) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli tesisleri oluşturmak, işletmek veya bu gibi tesisleri devralmak, ortaklık kurmak, diğer yurt içinde ve yurt dışında bulunan şirketlere iştirak etmek, kredi almak amacıyla sözleşmeler akdetmek, e) Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerden ihtira haklarını, beratlarını, lisans ve imtiyazlarını, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, knowhow ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak, f) Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydı ile menkul, gayrimenkul mallar, gayri maddi haklar, nakil vasıtaları iktisap etmek, almak satmak, Şirket leh ve aleyhine irtifak ve intifa hakları tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, ipotek ve sair ayni hakları tesis, kabul ve fek etmek, üçüncü kişilerin bankalar ve diğer şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için lehlerine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek aynı şekilde verilecek teminatları kabul etmek, g) İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapmak, Özelleştirme İdaresi ile sözleşmeler akdetmek ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla mevcut ve kurulacak şirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak iştirak etmek, h) Konusuyla ilgili tüm kamu ve resmi daire ve birimler ile kamu iktisadi teşebbüslerinin ihalelerine katılmak, i) Yukarıdaki ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: GÜZELTEPE MH.F.SULTAN MEHMET BUL.NO:6/23 EYÜPSULTAN