Şehir Plancıları Odası Bodrum Değirmen Burnu'ndaki inşaata tepki gösterdi!

Şehir Plancıları Odası Bodrum Değirmen Burnu'ndaki inşaata tepki gösterdi! Şehir Plancıları Odası Bodrum Değirmen Burnu'ndaki inşaata tepki gösterdi!

İmar planının iptali için açtıkları davanın sürdüğüne dikkat çeken Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer İmar planının iptali için açtıkları davanın sürdüğüne dikkat çekti...
Şehir Plancıları Odası, tarihi yel değirmeninin yer aldığı Bodrum Değirmen Burnu'ndaki inşaata tepki gösterdi. İmar planının iptali için açtıkları davanın sürdüğüne dikkat çeken Şehir Plancıları Odası  İzmir  Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer "Bölgenin bütüncül olarak değerlendirilip planlanması gerekirken; tek ada iki parsel ölçeğinde yapılması, ayrıcalıklı imar hakkının imar planları aracılığıyla sağlanması ve ranta teslim edilmesi kamu yararı açısından açıkça hukuka ve planlama ilke ve esaslarına aykırıdır" dedi.
Vatan