01 / 07 / 2022

Şehir Plancıları Odası'ndan Kuşadası'ndaki imar değişikliğine dava!

Şehir Plancıları Odası'ndan Kuşadası'ndaki imar değişikliğine dava!

Aydın Kuşadası'nda Güzelçamlı Mahallesi'nin imar planlarının sermaye için değiştirildiği öğrenildi. Şehir Plancıları Odası plan değişikliği ile ilgili dava açacak.Aydın, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti maliye hazinesinde olan parsel planlarında değişiklik yapıldı. Evrensel'de yer alan habere göre; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan değişiklik 3 Şubat’ta 3496 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı.

Plan değişikliğine ilişkin Şehir Plancıları Odası (ŞPO)  İzmir  Şubesi Yönetim Kurulu yaptığı incelemeyi kamuoyuna aktardı. ŞPO yapılan plan değişiklikleriyle ilgili dava açacağını belirtti.

ŞPO tarafından yapılan açıklamada söz konusu alan için yürürlükte bulunan planda yeşil alan görünen yerler yol ve otopark; park alanı olarak görünen alan otopark ve yol; kentsel gelişme alanı ticaret-turizm-konut alanı, ticaret-turizm-konut alanı ise trafo alanı şeklinde değiştirildiği ifade edildi. Söz konusu onama işlemleri incelendiğinde mülkiyeti kamuya ait alanın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından “etkin ve verimli kullanılabilmesi” iddiasıyla açıkça sermayenin kullanımına sunulduğu söylendi. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesinde kamuya ait gayrimenkullerin hangi amaçla kullanılacağının ifade edildiği belirtilen açıklamada, bu alanların yürürlükteki planlarının uygulanması ve toplumun ihtiyaçlarını sağlayacak kamusal alanlar olmaları açısından hayati önem taşıdığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca maliye hazinesine kayıtlı söz konusu mülkler yürürlükteki plan kararları hiçe sayılarak süreç içerisinde sermayeye devrinin yapılacağı ileri sürüldü. 

Şehir Plancıları Odası ndan Kuşadası ndaki imar değişikliğine dava!

KAMU YARARI AMACI VAR MI?

ŞPO, yaptığı açıklama da Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 1. fıkrasında; “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır” şeklindeki hüküm dikkate alındığında, plan değişikliklerine ait plan raporunda değişikliği zorunlu kılacak teknik ve nesnel gerekçelerin olmadığını ifade etti.. Parsel bazında onaylanan imar planları ile bütünde onaylanmış planların dengesinin bozulacağı dile getirilen açıklamada, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin a bendinde “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” şeklindeki hüküm dikkate alındığında onaylanan imar planlarının herhangi bir kamu yararı içermediği  vurgulandı. 

İLGİLİ BÜTÜN KESİMLER MÜDAHİL OLMALI

Aynı yönetmelikte bulunan “İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır” şeklindeki  bölüme dikkat çekilen açıklamada, plan açıklama raporda herhangi bir kurum görüşünün olmadığ söylendi. 

Açıklamada, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinin b bendinde yer alan ‘İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eş değer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir’ şeklindeki hüküm dikkate alındığında, plan değişikliği ile kaldırılan sosyal altyapı alanına eş değer bir alan ayrılmadığı şeklindeki gerekçeler dikkate alındığında Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda onaylanan plan değişikliği işleminin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olması nedeniyle şubemizce dava açılacak olup, ilgili bütün kesimleri bu sürece dahil olmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kuşadası'ndaki imar planı değişikliğine Belediye ve Mimarlar Odası'ndan tepki!