31 / 01 / 2023

Batıçim Batı Anadolu Çimento, ödenmiş sermayesini 75 milyon TL'ye çıkardı!

 Batıçim Batı Anadolu Çimento, ödenmiş sermayesini 75 milyon TL'ye çıkardı!

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., ödenmiş/çıkarılmış sermayesini 70 milyon 840 bin TL'den 75 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından yapılan Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı açıklaması şöyle;


"Yönetim Kurulu Karar Tarihi:23.05.2012

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL):150.000.000,00

Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL):70.840.000,00

Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL):75.000.000,00

Bedelli Artırım Tutarı (TL):0

Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL):0

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL):0

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%):0

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL):0

Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama:Yok

Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama:-

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama:-

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL):4.160.000,00

Temettüden (TL):4.160.000,00

İç Kaynaklardan (TL):0

-:0

Bedelsiz Artırım Oranı (%):5,87

Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL):0

Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa):0


   EK AÇIKLAMALAR:


23 Mayıs 2012 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamamızda Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 70.840.000 TL yazılması gerekirken sehven 78.840.000 TL, Artırım Sonrası Ödenmiş Çıkarılmış Sermaye 75.000.000 TL yazılması gerekirken sehven 83.000.000 TL, Bedelsiz Artırım Oranı %5,87 yazılması gerekirken sehven % 5,28 olarak yazılmıştır. Bu açıklamamız ilgili seçeneğin düzeltilmiş halini içermektedir.Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;


Şirketimizin bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı maddesinde alınan genel kurul kararına istinaden;

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 2011 yılı karından 4.160.000 TL 'lık kısmının sermayeye ilave edilmek suretiyle 70.840.000 TL 'sından 75.000.000 TL'sına artırılmasına karar verilmiştir. Artırılan sermayenin tümü hamiline ve B grubu paylardan oluşmaktadır.

Çıkarılmış sermayemizin, 23 Mayıs 2012 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği 2011 yılı karından 4.160.000 TL'lık kısmın sermayeye ilave edilmesi suretiyle % 5,87239 bedelsiz artırılarak, 70.840.000 TL'sından 75.000.000 TL'sına yükseltilmesi konusunda izin alınmak üzere 24 Mayıs 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur."

Emre Kulcanay / emlakkulisi.com

Geri Dön