Ser Tour Turizm Seyahat Gemicilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ser Tour Turizm Seyahat Gemicilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Ser Tour Turizm Seyahat Gemicilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ser Tour Turizm Seyahat Gemicilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Gökhan Mansız tarafından kuruldu...Ser Tour Turizm Seyahat Gemicilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Gökhan Mansız tarafından kuruldu.

Ser Tour Turizm Seyahat Gemicilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:1- Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü, dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri, rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 2- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 3- Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri , ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma biletlerinin rezervasyonunu yapabilir, bilet satın alabilir ve satabilir. 4- Yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak. 5- Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak, turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak. 6- Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf, film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. 7- Her türlü doğa, hava, su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek, bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalatını yapmak. 8- Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 9- Gemi inşa etmek, ettirmek, satın almak, satmak, işletmeciliğini ve armatörlüğünü yapmak. 10- Yurt içi ve yurt dışından gemi kiralamak, kiralamış olduğu gemilerin navlun gelirlerini, tahsil etmek, kiralamış olduğu gemilerin her türlü giderlerini karşılamak. 11- Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı yapan gemileri mürettebatıyla birlikte kiralamak. 12- Denizcilik sektöründe, her türlü gemiye lojistik destek vermek, gemilerin limanlarda veya açık sularda gerekli tüm ihtiyaçlarını iç veya dış piyasadan tedarik ederek karşılamak, her türlü onarım işleri, konstürüksiyon işçiliği yapmak. 13- Yurt içinde ve yurt dışında transit veya daimi yük ve yolcu taşımacılığı yapmak veya diğer firmalarla anlaşmalar yaparak yük ve yolcu taşımacılığı yapmak. 14- Her türlü yiyecek ve içecek maddelerini iç ve dış piyasadan tedarik ederek paketleme, nakil, depolama, toptan ve perakende alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 15- Her türlü makine, teçhizat, malzeme, cihaz aletler ile bunların yedek parça ve teferruatlarının toptan ve perakende alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; 1- Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2- Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, Yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Ataköy 7-8-9-10.Kıs.Mh.Ç.Çeşme E-5 Yan Yol Cad.N:22/2/314 Bakırköy