06 / 07 / 2022

Servet GYO 2019 bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Servet GYO 2019 bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'yi genel kurulun onayına sunacak...Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim şirketinin atanması hakkında açıklama yaptı.

Servet GYO'nun 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihli bilanço, gelir, öz kaynak değişim ve nakit akım tabloları ile uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarının 30 Haziran 2019 itibarı ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2019 itibari ile bağımsız denetiminin "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' ne yaptırılmasının genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi. 

Servet GYO'nun KAP açıklaması: 
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

Şirketimizin; 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihli bilanço, gelir, öz kaynak değişim ve nakit akım tabloları ile uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarının 30 Haziran 2019 itibarı ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2019 itibari ile bağımsız denetiminin "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' ne yaptırılmasının Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.