04 / 07 / 2022

Servet GYO 2019 Eylül ayı kira gelirlerini açıkladı!

Servet GYO 2019 Eylül ayı kira gelirlerini açıkladı!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda portföyünde yer alan gayrimenkullerde gerçekleşen kira gelirlerine ilişkin açıklama yaptı.Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda portföyünde yer alan gayrimenkullerde gerçekleşen kira gelirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Servet GYO'nun KAP açıklaması şu şekilde;

Şirketimizin, Türkiye' de bulunan gayrimenkullerinde,

  
- Çelik&Törün Endüstri Merkezi' nde Ocak-Eylül 2019 döneminde; toplam 22.590 m2 kalana isabet eden kira gelirleri 2.687.109,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine isabet eden kira gelirlerine oranla %14 oranında artış göstermiştir. Ayrıca bu gayrimenkulde Eylül 2019 dönemi kira gelirleri 330.886 TL olarak gerçekleşirken, yine geçen yılın aynı dönemi (Eylül18) ile karşılaştırıldığında söz konusu gayrimenkuldeki aylık kira geliri %26 oranında artmış bulunmaktadır. Gayrimenkulde hali hazırda doluluk oranı %100' dür.

  

 

  
-Çelik&Özer İş Merkezi' nde Ocak-Eylül 2019 döneminde; toplam 15.078 m2 alana isabet eden kira gelirleri 1.784.456 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine isabet eden kira gelirlerine oranla %19 oranında artış göstermiştir. Ayrıca bu gayrimenkulde Eylül 2019 dönemi kira gelirleri 223.342 TL olarak gerçekleşirken, yine geçen yılın aynı dönemi (Eylül18) ile karşılaştırıldığında söz konusu gayrimenkuldeki aylık kira geliri %44 oranında artmış bulunmaktadır. Gayrimenkulde hali hazırda doluluk oranı %100' dür.

  

 

  
-Deposite Sosyal Tesis Bloğu' nda, Ocak-Eylül 2019 döneminde toplam 21.557 m2 alana isabet eden kira gelirleri 1.093.955 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine isabet eden kira gelirleri ne oranla %24 oranında artış göstermiştir. Ayrıca bu gayrimenkulde Eylül 2019 dönemi kira gelirleri 147.528 TL olarak gerçekleşirken, yine geçen yılın aynı dönemi (Eylül18) ile karşılaştırıldığında söz konusu gayrimenkuldeki aylık kira geliri %13,5 oranında artmış bulunmaktadır. Gayrimenkulde hali hazırda doluluk oranı %99' dur.

  

 

  

 

  
- Deposite Depo Katları' nda Ocak-Eylül 2019 döneminde; toplam 43.668 m2 alana isabet eden kira gelirleri 7.696.825 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine isabet eden kira gelirlerine oranla %6,7 artış göstermiştir. Ayrıca bu gayrimenkulde Eylül 2019 dönemi kira gelirleri 832.044 TL olarak gerçekleşirken, yine geçen yılın aynı dönemi (Eylül18) ile karşılaştırıldığında söz konusu gayrimenkuldeki aylık kira geliri değişiklik göstermemiştir. Gayrimenkulde hali hazırda doluluk oranı %94' dür.

  

 

  

 

  
-Deposite Oulet' te Ocak-Eylül 2019 döneminde; toplam 16.434 m2 alana isabet eden kira gelirleri 7.460.397 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine isabet eden kira gelirlerine oranla %32 oranında artış göstermiştir. Ayrıca bu gayrimenkulde Eylül 2019 dönemi kira gelirleri 902.486 TL olarak gerçekleşirken, yine geçen yılın aynı dönemi (Eylül18) ile karşılaştırıldığında söz konusu gayrimenkuldeki aylık kira geliri %32 oranında artmış bulunmaktadır. Gayrimenkulde hali hazırda doluluk oranı %84' tür.

  
Bunun yanında misafir giriş sayıları bakımından Eylül 2019 döneminde gerçekleşen misafir giriş sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, % 2 oranında bir artış göstermekle beraber 761.367 olarak gerçekleşmiştir.

  

 

  
Yine Şirketimizin Almanya' da yerleşik dolaylı iştiraki "Oswe Real Estate GMBH" portföyünde yer alan gayrimenkullerimizde, Eylül 2019 dönemi aylık kira gelirleri 815.000 EURO olarak gerçekleşmiştir.

  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

   Saygılarımızla...