Servet GYO 2019 yılı gelir tablosu! 

Servet GYO 2019 yılı gelir tablosu! 

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...


Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) geçici vergi beyannamesinin verilmesi hakkında açıklama yaptı.

Servet GYO'nun 2019 yılı 4. dönemine ait gelir tablosu, kurumlar vergisi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunuldu. Tablo Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlemedi.

Servet GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Gelir Tablosu 2019 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

Kamuoyuna Duyurulur,

Saygılarımızla,