Servet GYO kar dağıtımı yapacak mı?

Servet GYO kar dağıtımı yapacak mı?Servet GYO Yönetim Kurulu 31 Aralık 2018 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul' a teklif edilmesine karar verdi.


Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulumuzun 2018 yılı kar dağıtım önerisi hakkında açıklama yaptı.

Servet GYO Yönetim Kurulu 2019 yılında devam eden yatırımlarından kaynaklanan finansman ihtiyacı sebebiyle, Servet GYO'nun 31 Aralık 2018 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul' a teklif edilmesine karar verdi.

Servet GYO'nun KAP açıklaması:
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

Şirketimizin kâr dağıtım politikasında yer alan "Şirketin yatırım ve finansman ihtiyaçlarından kaynaklanan olağanüstü bir durum olmadığı sürece, Yönetim Kurulu dağıtılabilir dönem kârının asgari %30'u kadar birinci temettüyü ortaklara nakit olarak dağıtmayı Genel Kurul'a teklif eder." hükmü çerçevesinde; Şirketimizin 2019 yılında devam eden yatırımlarından kaynaklanan finansman ihtiyacı sebebiyle, Şirketimizin 31.12.2018 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul' a teklif edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.