Servet GYO kar dağıtımı yapacak mı?

Servet GYO kar dağıtımı yapacak mı?Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kar payı dağıtımının genel kurul tarafından onaylanmasına ilişkin açıklama yaptı...


Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kar payı dağıtımının genel kurul tarafından onaylanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Servet GYO tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan 31 Aralık 2018 tarihli mali tablolarına göre oluşan 49 milyon 45 bin 866 TL dönem karından, yasal kayıtlara göre dağıtılabilecek azami temettü tutarının 2 milyon 768 bin 16,33 TL olduğu göz önüne alınarak, dağıtılabilecek tüm karın aşağıdaki prensipler doğrultusunda 2018 yılı kar payı dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasının;

-146 bin 569,37 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının,

-2 milyon 768 bin 16,33 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakden dağıtılmasının,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 519-2-c maddesi uyarınca 16.801,63 TL'nin genel kanuni yedek akçeye eklenmesinin,

-TMS/TFRS'ye göre kalan 46 milyon 114 bin 478,67 TL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılmasının,

-Nakit kar dağıtımı işlemlerine 21 Kasım 2019 tarihi itibariyle başlanmasının 2018 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildi.

Servet GYO'nun KAP açıklaması: 
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

1- Yönetim kurulumuzun 02.04.2019 tarihinde, şirketimizin 31.12.2018 tarihli mali tablolarında göre oluşan karın dağıtılmamasına ilişkin kararının iptaline,

2- Şirketimizin kâr dağıtım politikasında yer alan "Şirketin yatırım ve finansman ihtiyaçlarından kaynaklanan olağanüstü bir durum olmadığı sürece, Yönetim Kurulu dağıtılabilir dönem kârının asgari %30'u kadar birinci temettüyü ortaklara nakit olarak dağıtmayı Genel Kurul'a teklif eder." hükmü çerçevesinde; Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan 31.12.2018 tarihli mali tablolarına göre oluşan 49.045.866,00 TL dönem karından, yasal kayıtlara göre dağıtılabilecek azami temettü tutarının 2.768.016,33 TL olduğu göz önüne alınarak, dağıtılabilecek tüm karın aşağıdaki prensipler doğrultusunda ve Ek'te yer alan 2018 yılı kar payı dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasının;

a. 146.569,37 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının,

b. 2.768.016,33 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakden dağıtılmasının,

c. Türk Ticaret Kanunu'nun 519-2-c maddesi uyarınca 16.801,63 TL'nin genel kanuni yedek akçeye eklenmesinin,

d. TMS/TFRS'ye göre kalan 46.114.478,67 TL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılmasının,

e. Nakit kar dağıtımı işlemlerine 21 Kasım 2019 tarihi itibariyle başlanmasının,

2018 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul' a teklif edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Dosya için tıklayın

Servet GYO 2019 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!