09 / 08 / 2022

Servet GYO'dan ilk 3 ayda 51 milyon TL'lik satış!

Servet GYO'dan ilk 3 ayda 51 milyon TL'lik satış!

Servet GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı.Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.
 
Servet GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı.

2.6 milyar TL'lik özkaynak
Şirketin konselide olan finansal raporuna göre, 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 döneminde, toplam özkaynakları 2 milyar 682 milyon 987 bin 528 TL olurken, konselide olmayan finansal raporuna göre, aynı dönem içinde 1 milyar 214 milyon 67 bin 794 TL oldu. 

3 aylık hasılat 51 milyon TL
Servet GYO'nun 1 Ocak 2021- 31 Mart 2021 tarihlerinde satış hasılatı 50 milyon 926 bin 366 TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt karı 3 aylık dönem içerisinde 21 milyon 925 bin 807 TL olurken, esas karı ve zararı 19 milyon 977 bin 718 TL olarak açıklandı. 

KAR-ZARAR TABLOSU 

Servet GYO dan ilk 3 ayda 51 milyon TL lik satış!

İŞ MODERN AMBARLI PROJESİ 

Servet GYO dan ilk 3 ayda 51 milyon TL lik satış!

Arsa değeri 121 milyon 722 bin TL projenin net bugünkü hasılat değeri ise 429 milyon 296 bin 837 TL olarak yer aldı. Söz konusu değerleme raporuna göre şirketin projeden elde edeceği hak ve faydanın bugünkü pazar değeri 88 milyon 315 bin 831 TL olarak hesaplandı. 

http://www.ismodernambarli.com/

 

FİNANSŞEHİR FLATOFİS PROJESİ 

Servet GYO dan ilk 3 ayda 51 milyon TL lik satış!

Finansşehir Flatofis projesinin satış bedeli; Sinpaş tarafından taşınmaza dair alınmış olan yapı ruhsatları ve bugüne kadar yapılmış hafriyat ve iksa çalışmaları maliyetleri ile Sinpaş’ın Remzi Demirlikan’a karşı olan ve Servet GYO'ya devrettiği yükümlülükler de dikkate alınarak KDV ve vade farkı hariç 55 milyon 160 bin TL olarak belirlendi.  Güncel değerleme raporlarına göre projenin bugünkü değeri 56 milyon 990 bin TL olarak takdir edildi. 

https://www.sinpas.com.tr/projeler/finans-sehir

 

SEFAKÖY BOULEVARD PROJESİ 

Servet GYO dan ilk 3 ayda 51 milyon TL lik satış!

Sefaköy Boulevard projesi için yaklaşık 50 bin metrekare satılabilir alandan hedeflenen toplam gelir 800 milyon TL civarındadır. Proje için inşaat ruhsatı süreci devam etmekte olup, ruhsat sonrasında başlanacak inşaatın 3 sene içerinde tamamlanacağı öngörülüyor.

http://www.sinpasboulevard.com/

Servet GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 08 Haziran 2021 tarih ve 20 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" nın, Faaliyet Raporunun, tarafımızca incelendiğini,
  
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Saygılarımızla, 

Sorumluluk beyanı için tıklayın

Faaliyet raporu için tıklayın

Konselide olmayan finansal raporu için tıklayın

Konselide olan finansal raporu için tıklayın