SFR Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SFR Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! SFR Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SFR Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, Batuhan Başel tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 11 Haziran'da Beylikdüzü, Büyükşehir Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde kuruldu.SFR Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, Batuhan Başel tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 11 Haziran'da kuruldu. 


SFR Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.  Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,  kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak,kiraya vermek. f.  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak g. Her türlü dekorasyon işleri tamirat ve boya işleri yapmak   h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek l.  Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı m. İslah-imar imar planlarının yapımı ve uygulama işlerinin yapımı n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.  Şirket ihtiyacı olan her türlü araç ve makineleri kiralamak, kiraladığı araçları kiraya vermek almak ve satmak       p.  Şirket konusu ile ilgili işlere ortak olmak ve yurt dışında şubeler açmak ve açılmış olan şubelere ortak olmak  r.   Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkuller alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, ,intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


SFR Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi adres: Beylikdüzü, Büyükşehir Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, İçkapı Asma Kat No:59/C2