SGK: KEY`de kimse mağdur olmayacak

SGK: KEY`de kimse mağdur olmayacakSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ile ilgili, hak sahiplerinin kayıtlarına ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.
Bu arada çok az sayıda hak sahibinin TC kimlik numarasının bulunmamasına karşın, bu nedenle sigortalıların hak kaybına uğramalarının söz konusu olmadığı vurgulandı.


SGK Başkanlığından yapılan açıklamada, KEY işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen kişilere ilişkin verilerin bilgi işlem ortamına aktarılması çalışmalarının, 5664 sayılı KEY Kanununun yürürlüğe girmesi ile hızla gerçekleştirildiği belirtildi.


Yaklaşık 110 milyon veri kaydının kanunun yürürlük tarihinden sonra olmak üzere, her bir sigortalı adına aylık olarak bildirilen kayıtlardan oluşan toplam 178 milyon kaydın veri girişinin tamamlanarak, bunun kanunda öngörülen 6 aylık süre içinde ilgili kurumlara gönderildiği kaydedildi.


Açıklamada, gönderilen kurumlar tarafından, "toplam kayıt sayısının yüzde 2'sine karşılık gelen kayıttaki muhtelif veri giriş hatalarının belirlenmesi" üzerine, SGK'nın bu eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalarının da hızla devam ettiği bildirildi.


Kurumun tescil kayıtlarında 1987-1995 yılları arasında çalışmış olan sigortalılardan, emekli olanlar ile e-bildirge uygulamasının başladığı tarihten sonra da aktif çalışması olan sigortalılara ait kayıtlarda TC kimlik numarası eksikliğinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu bilgi verildi:


"Belirtilen dönemde kısa süreli çalışmaları olan ve o dönemde işlemleri manuel yapılan çok az sayıdaki sigortalılarımızla ilgili TC kimlik numaralarının, kurumumuzdaki mevcut işe giriş bildirgelerindeki bilgilerden ve MERNİS'ten belirlenerek tamamlanmasına ilişkin çalışmalar hızla yapılmaktadır.


Ayrıca kayıtlarda TC kimlik numarası olmayan sigortalıların, sigorta sicil numaraları, çalıştıkları işyerleri ve KEY işlemlerinin yürütüldüğü kurum üniteleri kayıtlı olduğundan, bu kişilerin TC kimlik numaralarının olmaması hak sahibi olmalarına engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, sigortalılarımızın KEY ödemelerinde herhangi bir hak kaybına uğramaları söz konusu değil."


-BİLDİRİM SÜRESİ ŞUBAT'TA BİTİYOR


Diğer taraftan, KEY hesaplarının tasfiyesine ilişkin kanun uyarınca, hak sahiplerinin listelerinin Tasfiye Halindeki Emlak Bankasının KEY Birimine bildirilmesine ilişkin süre, bu ay sonunda bitiyor.


Geçen yıl Mayıs ayında çıkarılan KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve buna dayanarak çıkarılan yönetmelik uyarınca, hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelerin belirlenmesi için, kurumlara, kesinti yapılan personele ilişkin listelerin iletilmesi için geçen yıl 30 Kasım'a kadar süre verilmişti.


Bu tarihe kadar, işçiler için SSK bölge müdürlüklerinin, memurlar için de ödemeyi yapan kurum hangisi ise defterdarlıklar, saymanlıklar, mal müdürlüklerinin, kanunla kurulan kuruluşlar ve bankaların da doğrudan listelerini Tasfiye Halindeki Emlak Bankası bünyesindeki KEY birimine iletilmesi gerekiyordu.


Listelerde, 1 Ocak 1987 ile 31 Aralık 1995 tarihleri arasında adlarına kesinti yapılan personele ilişkin bilgiler ve kesinti tutarları yer alacak.


Ancak gönderilen listelerde eksiklikler bulunması üzerine, ilgili kurumların talebi ile, kanuna uygun olarak listeleri bildirme süresi 3 ay uzatılmıştı. Bu süre Şubat sonunda bitecek, ancak bu sırada gelen listeler üzerinde KEY Biriminin birleştirme ve mükerrerlikleri belirleme çalışmaları sürüyor.


KEY Birimi'nin, ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatları sağlanarak gönderilen listeleri esas alarak, hak sahiplerini kesinleştirme işlemlerini 3 ayda tamamlaması öngörülüyor. Ancak, bu sürenin de kanunen 2 ay uzatılması imkanı bulunuyor.


KEY Birimi, kendisi için de 2 aylık süre uzatımı istemezse, yasa ve yönetmeliğe göre, 2008 Mayıs ayı sonuna kadar hak sahiplerinin isim, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (EGYO) bildirecek. İki aylık süre uzatımı da kullanılırsa, listeler en erken Ağustos ayına kadar hazır olabilecek.


KEY Birimi, 20 bin tane kurumdan gelecek tüm verileri birleştirip, her bir hak sahibi için tek bir ödeme tutarı belirlemek üzere "tekrar ve tutarlılık" kontrolleri yapıyor. KEY hak sahibi sayısı konusunda telaffuz edilen rakamlar 3-5 milyon arasında değişirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor.


1 Ocak 1987'de yürürlüğe giren 3320 sayılı kanun uyarınca, 31 Aralık 1995'e kadar, işverenler, istihdam ettikleri kişiler için KEY hesabına para yatırmıştı.


KEY hesabına yapılan işveren kesintileri, 1 Ocak 1996'dan itibaren sıfırlanmıştı. Kişi başına kesinti, 3 bin 500 lira ile başlayıp, en son 80 bin liraya yükseltilirken, sisteme tam olarak katılan kişilerin anaparasının 6 milyon 156 lira olduğu ifade edilmişti.