Side Belediyesi, 4 arsayı satışa sunuyor! 967 bin TL'ye!

Side Belediyesi, 4 arsayı satışa sunuyor! 967 bin TL'ye!

Side Belediye Başkanlığı, Antalya İli, Side İlçesi, Selimiye Mahallesi, 161 ada 8 parsel ve 13 parsel ile 154 ada 11 parsel ve 710 ada 3 parselde yer alan 4 arsayı satışa sunuyor. Arsaların alanları 500 metrekare ilen 827 metrekare arasında değişiyorSide Belediye Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;

ARSA SATIŞ İLANI
SİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞIINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1- Mülkiyeti Side Belediyesine ait dört adet arsa 2886 sayılı Devlet ihale Kânununun 36.mad-desi gereğince kapalı teklif usulü İle satılacaktır.
2- Arsaların cinsi, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.
3- İhale 12.04.2011 günü saat: 10.30' da Belediye encümen odasında encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
a) Tebligat icin adres göstermeleri,
b) Nüfus Cüzdan Ornegi,
c) İkametgah Belgesi,
d) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
e) Noter tasdikli imza sirküleri (Şirketler için)
f) Vekaleten katılanlar icin Noterden onaylı vekaletname,
g) Ticaret veya Sanayi odası belgesi (ihale yılı içerisinde geçerli olacak)(Sirketler icln)
ğ) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli.ortak girişim beyannamesi İle ortaklarca ha¬zırlanan ortaklık sözleşmesi.
5- Daha geniş bilgi edinmek, şartname ve eklerini görmek veya almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İsleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
6- Teklif mektupları en gec ihale günü saat 10.15'e kadar alındı belgesi karşılığında belediye yazı işleri Müdürlüğüne verilecektir.
7- 161 ada 8 ve 13 parseller bitişik konumda olduğundan teklif heriki arsa icin verilmek zorunludur.
8- Posta ile yapılan müracatlar da gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9- ihale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz, isteklilere ilanen duyurulur. 17.03.2011
Mahallesi: Cinsi    Ada    Parsel    Alanı (M2)    Tahmini bedel    Geçici teminatı %3
Selimiye arsa     161    8         827           301.855. TL      9.060. TL
Selimiye arsa     161    13        698           254.770. TL      7.645. TL
Selimiye arsa     154    11        500           182.500. TL      5.475. TL
Selimiye arsa     710    3         571           228.400. TL      6.855. TL


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com