Silivri Ortaköy'de 2 milyon 225 bin TL'ye icradan satılık villa!

Silivri Ortaköy'de 2 milyon 225 bin TL'ye icradan satılık villa!T.C. Silivri 2. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Silivri ilçesi Ortaköy köyündeki villayı 2 milyon 225 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 25 Haziran 2012 Pazartesi günü 11:10-11:20 saatleri arasında gerçekleştirilecek


Verilen ilan şöyle;

 

T.C. SİLİVRİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2011/298 TALİMATI ÖRNEK NO: 27 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SİLİVRİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Hacizli/ipotekli olup, satışına karar alınan taşınmazın cinsi, evsafı ve kıymeti; TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul ili, Silivri ilçesi Ortaköy Köyü 458 ada, 3 parselde kayıtlı 7.287,80 m2 yözölçümünde Arsa vasfına sahip taşınmazın tamamı satılacaktır. Aşağıdaki koşullarda satılacaktır. İMAR DURUMU: İstanbul ili Silivri İlçesi Ortaköy Mahallesi 458 ada, 3 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar Planında Konut alanında kalmakta olup Ayrık Nizam 2 kat Taks:0.15, Kaks: 0.30 imar durumu mevcuttur. HALİ HAZIR DURUMU: İstanbul ili Silivri İlçesi Ortaköy köyü 458 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan büyük ve yeni villa bodrum + zemin kat +1. kat + çatı katından oluşmaktadır. Bodrum kat müştemilât olarak kullanılmaktadır. Zemin kat salon + mutfak + 5 adet banyolu oda + banyo + odadan oluşmaktadır, 1. kat 5 adet banyolu oda + çamaşırhane ve terastan oluşmaktadır. Binanın çatısında tek oda olarak yapılmış seyir odası bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz zeminde yaklaşık 275 m2 alana oturmakta olup yaklaşık toplam 770 m2 dir. Mevcut haliyle salon ve oda zeminlerinin yerleri ve koridorlar laminant parke kaplıdır. Islak mahaller fayans kaplıdır. Elektrik tesisatları tamanlanmış, giriş kapısı çelik kapıdan imal edilmiş, pencereler plastik doğramalı, daire alçı sıva ve saten yapılmış, dairenin boyası, vitrifiye malzemeleri tamanlanmış olup içinde hazır mutfak bulunmaktadır. Binanın önünde kullanıma hazır vaziyette yüzme havuzu bulunmakta etrafı traverten mermer ve bahçe düzenlemesi ile bütünleşmiştir. Binanı önünde yer alan tenis kortu ve mini futbol sahasının etrafı tel çitlerle çevrilmiş kullanıma hazırdır. Binaların arka kısmında giriş bölümündeki yaklaşık 77 m2 alana v oturan yığma kargir bekçi evi bulunmaktadır. Bekçi evinin alt kesimi bodrumlu olup üst kısmı konut olarak kullanılmaktadır. Satışa konu olan parselin içerisinde yola yakın olarak yapılmış ancak içerisinde keşif tarihi, itibarı ile oturanın olmadığı atıl vaziyette ve çeşitli yerlerinden çatlamalar oluşmuş bir yapı bulunmakta bu binanın kapı ve pencereleri sökülmüş olup alışıldığı kadar yıkılıp yenisi yapılacaktır. Taşınmazın temiz su, pis su tesisatları, telefon- elektrik tesisatlarına ait alt yapı tamamlanmış durumdadır. Çevre düzenlemesi yapılmış, iç yollar parke düşemeli olup bahçe çevresi tel çit ile çevrilidir. Parsel sınırlarına çam ağaçları dikilmiş, ayrıca parselin bir kısmında çeşitli cins ve özellikte ve büyüklükte meyve ağaçları bulunmaktadır. TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmaza 2.225.000,00 TL değer takdir edilmiş olup kıymet taktiri Silivri 1. icra Hukuk Mahkemesinin 05.10.2011 tarih ve 2011/172 Esas, 2011/283 Karar sayılı ilamıyla kesinleşmiş olup aşağıdaki koşullarda satılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Satış 25.06.2012 günü 11:10 -11:20 arasında Silivri Adliyesi 1. kat, no: Z12 Silivri Adliyesi Silivri İstanbul (Silivri Adliyesi 1. Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) adresinde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırımda tahmin edilen kıymetlerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 2. Satış 05.07.2012 günü 11:10 -11:20 arasında Silivri Adliyesi 1. kat, no: Z12 Silivri Adliyesi Silivri İstanbul (Silivri Adliyesi 1. Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırımda da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md. 134/4). ihale damga vergisi, 1/2 tapu harcı ve masrafları ile KDV ihale alıcısına aittir. (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda.. % 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerinde haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükmü hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası bildirilen dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ve İİK.127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. İcra İflas Kanunu 126 İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B. 29873  (www.bik.gov.tr)  İlan için tıklayın!