Silivri'de 8 milyon 513 bin TL'ye satılık depo!

Silivri'de 8 milyon 513 bin TL'ye satılık depo! Silivri'de 8 milyon 513 bin TL'ye satılık depo!

İstanbul İli Silivri İlçesi'nde yer alan toplamda 19,599,55 metrekare yüzölçümüne sahip olan depo Silivri 2. İcra Dairesi tarafından 26 Mayıs 2015 günü saat 11:00 ile 11:10 arasında ihale ediliyor.İstanbul İli Silivri İlçesi'nde yer alan toplamda 19,599,55 metrekare yüzölçümüne sahip olan depo Silivri 2. İcra Dairesi tarafından  8 milyon 513 bin 301 TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.


TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, Necati Kartal Sokağına cepheli olarak kain, 336 ada, 2 no ile kayıttı "Arsa" niteliğindeki parsel ve üzerinde mevcut depo binasının tamamıdır.


Ana Gayrimenkul : Söz konusu parsel üzerinde, girişi mevcutta Fatih Sultan Mehmet Caddesinden sağlanan imarda Necati Kartal Sokağına cepheli depo binası bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak, D-100 Karayolu boyunca Tekirdağ'a doğru 3 km ilerleyince, Ali Paşa Sinekli Kavşağını geçince sağ tarafta ve Maxi AVM'nin arasında ve Yeni Küçük Sanayi Sitesinin hemen batısında bulunmaktadır. Taşınmaz D-100 Karayoluna 450 m mesafede olup toplu taşıma araçlan ile ulaşım buradan rahatlıkla yapılmaktadır. Parselin mevcut girişi olan güney kısmının fabrika önü zemini betonarmedir. Parselin depo binası çevresi dışında büyük bir kısmı tabi toprak ve bitki örtüsü ile kaplı haldedir. Topoğrafik yapı olarak ta fabrika kısmı düz, diğer kısımlar ufak tepecikler halinde engebeli bir yapıya sahiptir.


Depo Binası: mevcutta 853,00 m2 brüt alanlıdır. Depo B.A.K. sistem inşa edilmiştir. Takribi 18 yıllıktır. Tavan çelik konstrüksiyon üzeri sandviç panel ile kaplanmıştır. Yer döşemesi betonerme haldedir. Fabrika kısmı saçak yüksekliği 6,50 m'dir. Giriş kısmında demir kapı bulunmaktadır. Standart malzeme özelliklerine sahip olup kullanılmadığından bakımsız haldedir. Silivri Belediyesinde, 6063 eski parsel numaralı asma katlı  olarak toplamda 1.260 m2 alan için alınmış Yapı Ruhsatı ve Projesi incelenmiştir.


İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 08.07.2014 tarih, 104176 sayılı yazısına göre; İstanbul İli, Silivri ilçesi, Alipaşa Mahallesi, 336 ada, 2 nolu parsel sayılı taşınmaz 17.04.2013 tasdik tarihli Alipaşa Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında, kısmen Ticaret+Konaklama Tesis" Alanında, kısmen "Park" Alanında, kısmen "Yol" da, kısmen de "Küçük Sanayi Sitesi Alanında” kalmaktadır.


Plan notlarına göre Küçük Sanayi Sitesi Alanı yapılaşma şartları Emsal: 0.50 , H: 5.50 m ve min parsel büyüklüğü 1000 m2 dir. Ticaret+Konaklama Alanında yapı Emsal: 1.50 olup min parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 4000 m2 dir. Parsel cephesi 40 m ve parsel derinliği 50 m den küçük olamaz. Silivri Belediyesi tarafından anılan parselin bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması yapılacak olup, 18. Madde uygulaması yapılmadan imar durumu verilememektedir. Plan Örneği ve Plan Notları yazıda detaylı şekilde belirtilmiştir.


1. Satış Günü: 26/05/2015 günü 11:00 -11:10 arası

2. Satış Günü: 22/06/2015 günü 11:00 -11:10 arası


Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.qov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga Vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/587 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06.04.2015