Silivri'de icradan 6.6 milyon TL'ye fabrika!

Silivri'de icradan 6.6 milyon TL'ye fabrika! Silivri'de icradan 6.6 milyon TL'ye fabrika!

Silivri'de 31.735,40 metrekare yüzölçümüne sahip fabrika binası, Silivri 1. İcra Dairesi tarafından 21 Temmuz günü saat 11:00 ile 11:10 arası açık artırma ile satılıyor.Silivri'de 31.735, 40 metrekare yüzölçümüne sahip fabrika binası, Silivri 1. İcra Dairesi tarafından 6 milyon 603 bin 707 TL'ye satışa çıkarılıyor.1 NO’LU TAŞINMAZIN


özellikleri: İstanbul İli, Silivri ilçesi, Alibey Mahallesi, Karasinan Asfaltı Mevkiinde kain, 1340 ada, 1 nolu parsel sayılı, 31.735,40 m2 yüzölçümlü, “Arsa” vasfı ile ana taşınmaz olarak kayıtlı gayrimenkulun (M2 hissesi Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Karasinan Aşfalt Mevkii, Yener Sokak, No:8’de kain, 1340 ada, 1 no ile kayıtlı Darsel ve üzerinde mevcut olan fabrika binasının Fevzi Eral adına kayıtlı '1/2' hissesidir.


Ana Gayrimenkul Söz konusu parsel üzerinde boş halde Fabrika binası bulunmaktadır.Taşınmaz konum olarak, Silivri TEM Gişelerinin hemen alt kısmında yer almaktadır.Silivri Merkezi 4 km mesafededir. Yakın çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan parseller ve Ekol Ofset,  Kiptaş  2. Etap, Silivri Asri Mezarlığı bulunmaktadır.Toplu taşıma araçları ile ulaşım rahat yapılmaktadır.Parsel kısmen duvar ve beton direk tel çit ile sınırlandırılmıştır. Fabrika binası parselin batı cephesinde inşa edilmiş olup doğu tarafı büyük bir alan boş haldedir. Bu kısım tabi toprak ve bitki örtüsü ile kaplı haldedir. Fabrikanın doğu cephesi hariç diğer cepheleri yer döşemesi betonarme haldedir.Ön kısımda ayrıca bahçesi bulunmaktadır. Ön kısmında 60 m2 alanlı trafo binası bulunmaktadır. Parsel asfalt kotu altında kalmaktadır, idare Binası: Toplam brüt alanı: 1.056,00 m2dir. Bodrum+Zemin+2 Normal katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Her kat 264,00 m2 brüt alanlıdır. Dış cephesi düz sıva üzeri boyadır.


Malzeme özelliği olarak:Yemekhane, giriş hol ve ıslak hacim yer döşemesi seramik, duvarlara plastik boya, tavanlar alçıpan asma tavandır. Ofis kısımlarının ve yönetim odalarının yer döşemesi laminat parkedir, iç kapılar amerikan panel, dış kapı otomatik açılır kapıdır.Pencereler PVC doğramadır.lsıtma amaçlı petekli kalorifer tesisatı bulunmaktadır. Klimalar mevcuttur, idari kısım standart malzeme özelliklerine sahiptir.


Fabrika Binası: Toplam brüt alanı 4.192,74 m2dir.Bodrum+Zemin kattan ibarettir.Bodrum kat; 142,74 m2 brüt alanlı olup depo olarak kullanılmaktadır. Zemin kat; 4.050,00 m2 brüt alanlıdır.


2 hacimden oluşmaktadır. İdare binasına bitişik olup ara geçişi bulunmaktadır. Betonarme üzeri çelik konstrüksiyon prefabrik sistem inşa edilmiştir. Tavan ve cepheleri sandviç panel ile kaplanmıştır.Yer döşemesi endüstriyel zemin betonudur. Havalandırma sistemi bulunmaktadır. Tavan yüksekliği 8.50 m, saçak yüksekliği 6,00 m’dir.2 adet otomatik açılır kapı bulunmaktadır. Standart malzeme özelliklerine sahiptir. Projesi vaziyet planında fabrika binası 5 bloktan oluşmakta olup mahallinde ve ruhsatta 1 blok fabrika binası bulunmaktadır.


Yüzölçümü : 31,735,40 M2


İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.04.2014 tarih, 64133 sayılı yazısına göre; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 1340 ada, 1 nolu parsel sayılı taşınmaz, 02.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tem Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi Uygulama İmar Planında, kısmen “Yol” kısmen de “Ticaret + Konaklama Tesis” alanında kalmaktadır, ilgili plan notlarında “Ticaret + Konaklama Tesis Alanları” Bölgesel ve Kentsel nüfusun ihtiyaçları karşılamaya yönelik ticaret, hizmet ve turizm konaklama fonksiyonlarının yer alacağı alanlardır.Bu alanlarda ticari hizmet veren yapılar ofis-büro kullanımları, lokanta, çarşı, banka vb. yapılar ile eğlenme, dinlenme, tatil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik konaklama ve pansiyon kullanımları yer alabilir.Ayrıca bu alanlar içinde belirtilen fonksiyonlarla birlikte olmak ve zemin kat ile birinci katta olmamak koşulu ile konut fonksiyonu yer alabilir.Ticaret+Konaklama alanlarında yapı emsali: 1.50 dir.En küçük parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 4.000 m2 dir. Parsel cephesi 40 m ve parsel derinliği 50 m den küçük olamaz. Ön, yan ve arka bahçe mesafesi 10 m den az olamaz. Parsele 15.11.2013 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.Plan örneği yazı eklerinde sunulmuştur.Kıymeti: 6.603.707,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler:Tedaş lehine kira şerhi bulunmaktadır.


1.Satış Günü: 21.07.2015 günü 11:00-11:10 arası


2.Satış Günü: 17.08.2015 günü 11:00-11:10 arası


Satış Yeri: SİLİVRİ 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ-SİLİVRİ/İSTANBUL