10 / 08 / 2022

Sincan'da 27 milyon TL'ye icradan satılık 4 katlı atölye binası!

Sincan'da 27 milyon TL'ye icradan satılık 4 katlı atölye binası!

Ankara Batı İcra Dairesi Müdürlüğü, Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli/Malıköy Mahallesi 101632 ada, 1 parselde yer alan 4 katlı atölye binasını 27 milyon TL'ye icradan satıyor...Ankara Batı İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  Ankara  İli, Sincan İlçesi, Temelli/Malıköy Mahallesi 101632 ada, 1 parselde yer alan 4 katlı atölye binası 27 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 22 Kasım 2019 tarihinde saat 16:10'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2018/9191 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Ankara İl, Sincan İlçe, 101632 Ada, 1 Parsel, TEMELLİ/MALIKÖY Mahalle/Köy, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup, adresi: Başkent Organize Sanayi Bölgesi İsmet inönü Bulvarı No: 18 Malıköy Sincan/ANKARA şeklindedir. Taşınmaz tapuda; Ankara İli Sincan İlçesi Temelli malıköy Mah. 101632 ada 1 parsel 4 katlı karma atölye binası ve arsası şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu bina semt merkezine uzak mesafede, Sincan İlçe Merkezi'nin Güneybatısında ve kuş uçuşu yaklaşık 22,60 km, Dumlupınar Bulvarı Başkent OSB girişine kuş uçuşu 8,55 km, Ankara İl Merkezine kuş uçuşu 42,10 km mesafede, Başkent OSB içerisinde İsmet İnönü Bulvarına cephe konumda yer almaktadır. Taşınmaz tüm kamu (yol, su, elektrik, doğal gaz, alt yapı vb.) hizmetlerinden faydalanabilecek pozisyonda yer almaktadır. Taşınmaz yaklaşık 4-6 yaşında olup, %6 yıpranma oranına maruz kalmıştır. Parselin Genel Özellikleri: Taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde betonarme ve metal taşıyıcı sistemle yapılmış bodrum, zemin, 1. Normal ve 2. Normal kattan oluşan bina bulunmaktadır. Parselin çevresi betonarme duvar ve tel çit ile çevrili olup,bahçede açık otopark alanı ve bakımsız kalmış yeşil alan mevcuttur. Binanın Genel Özellikleri: Parsel üzerinde bulunan bina, tek katlı atölye kısmı ile bodrum, zemin ve 2 normal katlı idari kısımdan oluşmaktadır. Binanın cepheleri atölye kısmında alüminyum sandviç panel ve seramik cephe malzemesi ile kaplıdır. İdari bina kısmında showroomda cam giydirme, diğer kısımlarda alüminyum giydirme, seramik, ahşap malzeme ve dış cephe boyası ile kaplıdır.Binanın toplam brüt alanı: 22.994,60m²(bu alanın 1.104,00 m²'si projede emsale dahil edilmeyen montaj ve sevkiyat platformudur)'dir. Atölyenin zemin kat kısmı 16.538,00 m² ve asma kat şeklinde montaj ve sevkiyat platformunda 1.104,00 m², idari bina kısmı toplam 5.352,60 m²'dir. İdari bina bodrum kat 807,15 m², zemin kat idari kısım 2.029,15 m², 1. normal kat 1.482,85 m² ve 2. normal kat 1.033,45 m²'dir. Binada iki adet asansör mevcut olup merpenler granit kaplamadır. zemin Kat:atölye Kısmı: Atölye kısmı zemin ve asma kat şeklindeki montaj ve sevkiyat platformundan oluşmakta olup, alanı 17.642,00 m²'dir. Zemin kat atölye kısmı 16.538,00m² ve asma kattaki montaj ve sevkiyat platformu 1.104,00 m²'dir. İdari Kısım: Zemin kat idari kısım 2.029,15 m² kapalı alandan oluşmaktadır. 1 . Kat: 1. kat 1.482,85 m² olup, dolaşım alanı, koridor, yangın güvenlik holü, bay bayan wc, engelli wc, arşiv odası, çay ocağı, pano odası, toplantı odası, müdür odaları, misafir odaları ve ofislerden oluşmaktadır. Misafir odalarının içerisinde banyo bulunmaktadır. Zeminler koridor ve dolaşım alanında PVC esaslı malzeme, bay wc, bayan wc, engelli wc, arşiv, pano odası ve misafir odası banyolarında seramik, diğer mahallerde laminant parke ile kaplıdır. Duvarlar merpen ve yangın güvenlik holünde alçı sıva üzeri plastik boya, bay wc, bayan wc, engelli wc ve misafir odalarının banyolarında seramik ve duvar kağıdı, diğer mahallerde alçı panel ve alçı sıva üzeri plastik boya ile kaplıdır. Tavanlar yangın güvenlik holü ve merpenlerde alçı sıva üzeri plastik boya, pano odasında taş yünü asma tavan, diğer mahallerde alçı asma tavan üzeri plastik boya ile kaplıdır. Tavanlarda havalandırma sistemi, müdür odası ve ofislerde tavan tipi klima bulunmaktadır. Bay wcde klozet, tezgâhlı lavabo ve pisuar, bayan wcde klozet ve tezgâhlı lavabo mevcuttur. 2 . Kat: 2. kat 1.033,45 m² olup, dolaşım alanı vardır. Arsa alanı 34.561,00 m²'dir. Ancak, satış ilanında taşınmazın içinde yer alan, fabrika faaliyetine ilişkin menkuller, yine alacaklı lehine ayrı bir rehin tesisi ile rehinli olduğu, iş bu dosyanın konusu ve satışı dışında kaldığı, bu bağlamda menkullerin Ankara 4. İcra Dairesinin 2018/13775 ve 2018/13776 esas sayılı dosyalarından satış işlemlerinin devam ettiği bildirilmekle iş bu dosyadaki satışın dışında kalmaktadır., 34.561 m² yüzölçümü taşınmazdır. İlgili parselin cebri satışında tapu kaydına başkent osb lehine 4562 sayılı yasanın 18. Maddesinin 9. Fıkrasında yer alan taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişelere devrinde osb den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Şerh kaydının düşülerek devir ve tescil işlemlerinin yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur.Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrasında satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir düzenlemesi mevcuttur. Bölgemiz karma osb olup 02.02.2019 tarihli osb uygulama yönetmeliğinin 54. Maddesinde detaylı şekilde sıralanan türdeki tesisler başkent osb sınırları dahilinde kurulamaz. Yönetmelikte belirtilen türde amaçlar dışında faaliyet gösterecek ve yatırım yapacak sanayicilerin osb katılımcımız olmasında sakınca yoktur. Yönetmelik in başkalarına devir başlıklı 61. Maddesinin 5. Fıkrasında osb’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde bakanlık ve osb alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla osb nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. Düzenlemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. 4562 sayılı yasanın 15/4-18/9 hükümleri ile yönetmelik’in 54. ve 61/5 . maddelerine dikkat edilmesi husunun bilinmesi. (20/03/2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/12/2019 tarihine kadar KDV oranı %8 olarak uygulanacak olup, ihalenin bu tarihten sonra kesinleşmesi halinde kesinleştiği tarihte yürürlükte olan KDV oranı uygulanacaktır.),
Yüzölçümü : 34.561 m²
İmar Durumu :dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 27.000.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/11/2019 günü 16:10 - 16:13 arası
2. Satış Günü : 20/12/2019 günü 16:10 - 16:13 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9191 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.