Sinop'ta I. derece arkeolojik sit alanı kararı!

Sinop'ta I. derece arkeolojik sit alanı kararı! Sinop'ta I. derece arkeolojik sit alanı kararı!

Sinop İli, Merkez, Yalı Köyü, Deliler Altı Mevkii’nde bulunan yapı kalıntılarının I. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.Sinop İli, Merkez, Yalı Köyü, Deliler Altı Mevkii’nde bulunan yapı kalıntılarının I. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. 


SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.00/484

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 02.06.2015-121                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 02.06.2015-2671                               SAMSUN


Sinop İli, Merkez, Yalı Köyü, Deliler Altı Mevkii’nde bulunan yapı kalıntılarının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.12.2013 gün ve 3031 sayılı yazısı, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.01.2014 gün ve 199 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünü içeren Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14.02.2014 gün ve 823 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 25.05.2015 gün ve 203 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmelerin sonucunda;Sinop İli, Merkez, Yalı Köyü Deliler Altı Mevkii’nde tespit edilen duvar kalıntıları ve seramik buluntularının bulunduğu alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerhin konulmasına, I. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.