Sinpaş GYO'nun sermaye tavanı geçerlilik süresi 4 yıl uzatıldı!

Sinpaş GYO'nun sermaye tavanı geçerlilik süresi 4 yıl uzatıldı!

Sinpaş GYO'nun mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabul edilmesi kararı SPK'nın onayına sunuldu. 


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavanı tescili hakkında açıklama yaptı.

Sinpaş GYO'nun mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabul edilmesi kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2020 tarih ve 11937 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4 Aralık 2020 gün ve E.59568269 sayılı yazısı izniyle uygun görülmüş olup Genel Kurul'da ortakların onayına sunuldu ve kabul edildi.

Sinpaş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabul edilmesi kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2020 tarih ve 11937 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2020 gün ve E.59568269 sayılı yazısı izniyle uygun görülmüş olup Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

11 Ocak 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.