Şirin Bina Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Şirin Bina Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! Şirin Bina Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Şirin Bina Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi Kadıköy'de 20 bin  TL sermaye bedeli ile Arif Şirin ve Renan Şirin tarafından kuruldu.Şirin Bina Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi Kadıköy'de 20 bin  TL sermaye bedeli ile Arif Şirin ve Renan Şirin tarafından kuruldu.

Şirin Bina Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü konut, işyeri ve apartman yöneticiliği yapmak. 2- Konusu ile ilgili işyeri, daire , büro alım-satımı kiralanması ve kiraya verilmesi gibi işlemlerde aracılık, danışmanlık yapmak bu konularla ilgili sözleşmeler hazırlamak. 3- Konusu ile ilgili resmi dairelere başvurularda bulunmak, resmi işleri takip etmek ve ettirmek ve sonuçlandırmak. 4- Emlak komisyonculuğu yapmak. 5- Konuları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri yapmak. 6- Şirketin çalışma konusu çerçevesinde başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkalarına yaptırmak için gerekli anlaşmaları gerçek veya tüzel kişilerle yapmak, konusu ile ilgili işlerde bayilik temsilcilik, komisyonculuk yapmak ve şubeler açmak. 7- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul iktisap eder. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ edebilir. 8- Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. 9- Şirket mevzuu ile ilgili ve faaliyetleri için faydalı know-how izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz gibi haklar iktisap edebilir, kullanabilir veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devredebilir, başkalarına ait olanları devir alabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Adres: Osmanağa Mah. Halil Ethem Sk. A Blok Yeğiner İşm. No:32/210 Kadıköy