Şişli Bomonti Business Center'da icradan satılık 2 ofis!

Şişli Bomonti Business Center'da icradan satılık 2 ofis!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Şişli Bomonti Business Center İş Merkezi'nde bulunan 2 ofisi satışa çıkardı. 5.katta yer alan 2 ofisin toplam satış bedeli 5 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.


T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/588 ESAS


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN 

Özellikleri: İstanbul, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Silahşor Caddesi, Yeniyol Sokakta, tapunun 994 ada, 49 parsel numarasında ve Yeniyol Sokaktan 8 dış kapı numarası alan 2.723,73 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Bomonti Business Center İş Merkezinde (Eski: Arista Bomonti İş Merkezi); 9241/1000000 arsa paylı 5. normal kat (25) bağımsız bölüm numaralı ofisin tamamı. 5 Bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+ 22 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizam, 1. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bodrum katlarında bağımsız bölümlere ait otopark alanları ve ortak alanlar, zemin ve asma katında beşer, normal katlarında dörder bağımsız bölümlü, elektrik, sıhhi tesisat, arıtma tesisatı, beş adet yolcu, iki adet acil durum, bir adet yangın asansörü, tüm bina dahilinde spinkler sistemi ve katlarda yangın üniteleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma tertibatları ikmal edilmiş, bina ortak alanları, katlarda geçiş piyesleri tamamlanmış ancak bağımsız bölümler natamam durumda teslime hazır, halen dört katında iskan edilmekte olan ana bina dahilinde yer alan bağımsız bölüm; (25) bağımsız bölüm numaralı ofis: Ana binanın 5. normal katında yer almakta olup, tasdikli projesine göre yaklaşık 82 m2 alana sahip, ancak mahallinde, tasdikli projesinde galeri boşluğu olarak gösterilen bölümlerin dolu olarak yapıldığı ve bu alanların bağımsız bölüm kullanım alanına dahil edildiği, ayrıca tapu kaydında eklenti olarak gösterilen kat bahçesinin de mahallinde kapalı kullanım alanına dahil edilmiş olduğu, bağımsız bölümün fiili olarak brüt kullanım alanının 165 m2 civarında olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu ofis halihazır durumu itibariyle kaba inşaat şeklinde, beton zeminli, alüminyum doğrama ve ısıcamlıdır. Otopark katında, bağımsız bölüme ait iki araçlık otopark yeri ayrılmıştır.


İmar Durumu: Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje ve Ruhsat Biriminin 15.02.2016 tarih, 1939348 sayılı imar durum belgesine göre; Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, 144 pafta, 994 ada, 49 parsel sayılı taşınmaz; 08.02.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında min TAKS: 0.35, maks TAK.S: 0.50, E= 3.00 olmak üzere H: Serbest, Ayrık Nizam ve Avan Projesine göre uygulama yapılacak olup, (MİA-1) ile işaretli Merkezi İş Alanları sahasında kalmaktadır. Söz konusu parsel Beşiktaş Dolmabahçe Kadırgalar-Bomonti, Dolmabahçe, Gidiş-Geliş Karayolu Tüneli" projesi alanında kalmakta olup, yeni inşaat yapılması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünden görüş alınacaktır denilmiştir.

Kıymeti: 2.500.000,00 TL 

KDV Oranı: %18 

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 07/09/2016 günü 16:00 - 16:10 arası 

2. Satış Günü: 07/10/2016 günü 16:00 - 16:10 arası

Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


2 NO'LU TAŞINMAZIN 

Özellikleri: İstanbul, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Silahşor Caddesi, Yeniyol Sokakta, tapunun 994 ada, 49 parsel numarasında ve Yeniyol Sokaktan 8 dış kapı numarası alan 2.723,73 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Bomonti Business Çenter İş Merkezinde (Eski: Arista Bomonti İş Merkezi); 8863/1000000 arsa paylı 5. normal kat (26) bağımsız bölüm numaralı ofisin tamamı. (26) bağımsız bölüm numaralı ofis: Binanın 5.normal katında yer almakta olup, tasdikli projesine göre yaklaşık 87 m2 alana sahip, ancak mahallinde, tasdikli projesinde galeri boşluğu olarak gösterilen bölümlerin dolu olarak yapıldığı ve bu alanların bağımsız bölüm kullanım alanına dahil edildiği, ayrıca tapu kaydında eklenti olarak gösterilen kat bahçesinin de mahallinde kapalı kullanım alanına dahil edilmiş olduğu, bağımsız bölümün fiili olarak brüt kullanım alanının 170 m2 civarında olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu ofis halihazır durumu itibariyle kaba inşaat şeklinde, beton zeminli, alüminyum doğrama ve ısıcamlıdır. Otopark katında, bağımsız bölüme ait iki araçlık otopark yeri ayrılmıştır. Satışa konu taşınmazlar, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören ticaret sahasında yer almakta olup, önemli ulaşım akslarına yakın mesafede ve ulaşım imkanları elverişlidir.


İmar Durumu: 1 No'lu taşınmaz ile aynıdır.

Kıymeti: 2.600.000,00 TL 

KDV Oranı: %18 

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü: 07/09/2016 günü 16:20 - 16:30 arası 

2.Satış Günü: 07/10/2016 günü 16:20 - 16:30 arası

Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış Şartları: 

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/588 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.