10 / 06 / 2023

Şişli Meslek Yüksekokulu'na intifa hakkıyla 9 gayrimenkul verildi!

Şişli Meslek Yüksekokulu'na intifa hakkıyla 9 gayrimenkul verildi!

Şişli Meslek Yüksekokulu, değeri 500 milyon dolar olan 9 gayrimenkün kiralama değil intifa hakkıyla alındığını ve hiç ücret ödenmediğini belirtti.İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün ilçedeki 9 gayrimenkulün 1 lira karşılığında kiralandığı yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, “Yapılan işlem kiralama değil intifa hakkı tesisidir” denilerek, İnönü’nün gayrimenkullerin geri alınması için açtığı dokuz davanın da reddedildiği belirtildi.


Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na devredilen taşınmazlarla ilgili eleştirileri var. Kamu kaynaklarının bir özel eğitim kurumuna devredilmesinin hukuk dışı olduğunu iddia ediyor...


İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nu kuran vakfın mütevelli heyeti üyesi olarak Sayın İnönü de çok iyi bilmektedir ki, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu özel bir eğitim kurumu değil, 18.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş bir kamu tüzel kişisidir. Bu niteliği itibariyle, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi kamu gücü ayrıcalıklarına sahiptir ve kesinlikle kazanç amacı gütmemektedir. İlgili mevzuat çerçevesinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun vasisi de bir devlet üniversitesi olan Galatasaray Üniversitesi’dir.


Ancak değeri 500 milyon dolar olan dokuz adet taşınmazın 1 TL bedelle yüksekokulunuza kiralandığı iddia ediliyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?


Yapılan işlem kiralama değil intifa hakkı tesisidir. Söz konusu gayrimenkullerin hiçbirinde Şişli Belediyesi ile İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu arasında ‘kira ilişkisi bulunmamaktadır’. Bütün gayrimenkuller üzerinde ilgili mevzuata uygun olarak İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu lehine ‘İntifa hakkı’ tesis edilmiştir. Eğitimöğretim amaçlı olarak kullanılmak kaydıyla intifa hakkına konu edilen taşınmazlar için herhangi bir bedel ödenmesi söz konusu değildir.


Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde Şişli Belediyesi’nden kiraladığınız taşınmazı bir özel eğitim kurumuna kiraladığınız iddia ediliyor.


Bu son derece hatalı bir iddia. Zira bahse konu taşınmazın Şişli Belediyesi ile hiçbir ilişkisi bulunmayıp İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun tapulu mülküdür. Bu mülk üzerinde Şişli Belediyesi’nin hiçbir tasarruf hakkı bulunmamaktadır.


Taşınmazlara ilişkin olarak yargı süreci devam ederken yaşanan bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?


Sayın Hayri İnönü, intifa haklarının dayanağı olan Belediye Meclis kararının iptali için hukuki girişimde bulunmuş ve intifa hakkının tesisine yönelik olan Belediye Meclis Kararlarına karşı Ocak 2016’da dokuz ayrı iptal davası ikame ettirmiştir. Söz konusu davalar ilk derece mahkemesinde sonuçlanmış ve Sayın Hayri İnönü’nün talebi ‘Ehliyetten reddedilmiştir’.


Cumhuriyet

Geri Dön