05 / 07 / 2022

Sit alanı!

Sit alanı!

Ülkemizde belirlenen sit alanlarına, derecesine göre farklı muhafaza sınırlaması uygulanıyor. Örneğin 1. derece sit alanı korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunması gereken sit alanı oluyor...Sit alanı!

Sit alanı, ülkemizde yer alan tarihi ve güzelliklere sahip ender bulunan ve bu nedenle korunması gereken alanlar, "sit alanı" olark ifade ediliyor. Sit alanı kanununa göre sit alanları önem sırasına göre derecelendiriliyor.


Sit alanları, özelliklerine göre doğal sit alanı, arkeolojik sit alanları, kentsel sit alanları ve tarihi sit alanları olarak 4 gruba ayrılıyor.


Doğal sit alanları

Doğal sit alanı, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait; ender bulunan ve özellikleri ve güzellikleri bakımından ender bulunan; korunması gereken alanlara deniyor.


Arkeolojik sit alanları

Arkeolojik sit alanları, insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlar olarak karşımıza çıkıyor.


Kentsel sit alanları

Kentsel sit alanları, "Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, tespiti yapılan tabiat özellikleri ile korunması gereken alanlardır." olarak tanımlanıyor.


Tarihi sit alanları

Tarihi sit alanları, milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların meydana geldiği ve doğal yapısıyla birlikte olduğu gibi korunması gerekli alanlar olarak ifade ediliyor.


1. derece sit alanı

Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunması gereken sit alanları olarak karşımıza çıkıyor.

   

2. derece sit alanı

Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenen, korumaya yönelik yapılan bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunacak sit alanları ifade ediyor.


3. derece sit alanı

Koruma ve kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek sit alanlara deniyor.


Sit alanı yönetmeliği!
Doğal sit alanları!
Tarihi sit alanları!
Kentsel sit alanları!
Arkeolojik sit alanları!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com