Sit sınırları nasıl tespit edilir?

Sit sınırları nasıl tespit edilir?Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte sit sınırlarının nasıl tespit edildiğine dair esaslara da yer veriliyor. Peki, sit sınırları nasıl tespit edilir?


Sit sınırları nasıl tespit edilir?

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte sit sınırlarının nasıl tespit edildiğine dair esaslara da yer veriliyor.


9 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikler gereğince; 


“c) Tek yapılar için; taşınmazın çevresini, dışını ve mümkün olması halinde içini gösteren tespit fişi üzerinde yer alan fotoğraflar.”


“d) Tespiti yapılan taşınmazın ve sitin, yerini ve sınırlarını gösterir Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki tablolara uyularak hazırlanan ve yapılara verilen sıra numaraları işlenen harita.”


“e) Taşınmaz kültür varlıkları ile siti tanımlayan ve tespit ekibinin görüşünü içeren ve Ek-4’e göre hazırlanan rapor ve ekindeki Ek-5 ve Ek-6’daki tablolar ile Ek-7 ve Ek-8’deki tablolar.”


“(2) Sit sınırları Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış haritalar üzerinde belirlenir. 


Sit sınırları kadastral haritaların üretildiği alanlarda kadastral haritalarda, kadastral haritaları üretilmemiş alanlarda ise; üretilmişse 1/5000 ölçekli standart topografik fotogrametrik uçuş paftaları, halihazır haritalar, ortofoto haritalar üzerinde, bunlardan hiçbiri üretilmemişse 1/25000 ölçekli topografik harita üzerinde işaretlenir. 


Tescil fişine sitin konumunu gösterir harita eklenir.”Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmelik değişikliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com