Site nedir?

Site nedir? Site nedir?

Birden fazla konut bloğunu içinde barındıran yerleşim alanlarına site deniyor. Peki konut siteleri nasıl yönetiliyor? Site nedir? Site nasıl yönetilir? İşte site yaşantısına dair merak ettikleriniz...


Site nedir?

Bir veya birden fazla imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına göre yapılmış birden çok konut yapısını içinde barındıran alana "site" deniyor. Konut siteleri, konutlar topluluğu olarak da ifade edilen site kelimesinin kökeni, Latince'deki "çite" kelimesi olup, dilimize Fransızca'dan geliyor.


Site kelime anlamı; Site kelime anlamı olarak "kent, şehir"i ifade ediyor. Günümüzde de özellikle belli bir meslek mensubu kimseler için yapılmış konutlar topluluğu site olarak ifade edilirken; inşaat firmaları konut projelerini "site" olarak hayata geçiriyor. "Site nedir?" sorusunu yanıtladıktan sonra, site yönetimi hususuna değinelim.


Site yönetimi..

Yönetimin oluşturulabilmesi için ilk olarak binada kat maliki olan kimselerin en az 3'te 1'inin "Genel Kurul" çağrısı üzerine toplantı yapılması gerekiyor.


Site Yönetiminin seçimi, kat malikleri genel kurul toplantısında yapılıyor. Kat maliklerinden yönetime bir kişinin aday olması halinde, o kişi yönetici olarak atanıyor.


Yapılan toplantı sonrasında; yönetime bir kişi seçilmesi halinde; göreve atanan kişi "Site yöneticisi" oluyor; birden fazla kişi seçilmesi halinde ise; "Yönetim Kurulu" söz konusu oluyor.


Site yöneticilerinin görevleri..

Sitelere seçilen yöneticilerin görevleri 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35. Madde hükmüne göre; Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtiliyor. Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görmekle yükümlü oluyor.


a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

c) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

d) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

e) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

f) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

g) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmemesi için veya bir hakkın kaybına meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması;

h) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması,

l) Kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri deftere tarih sırasıyla yazmak ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamak, defteri, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırmak.Site yönetimi seçimi!
Site yöneticisinin hakları!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com